Other courses - Foundation Programme

Pre-bachelors

Wat als je een bacheloropleiding wilt gaan volgen, maar je voldoet niet aan de toelatingseisen? Bijvoorbeeld omdat je niet het juiste vakkenpakket hebt gekozen of niet beschikt over het juiste diploma. Dan kan een pre-bachelor je helpen om aan de toelatingseisen te voldoen, de overgang naar de universiteit mogelijk te maken en je voor te bereiden op een succesvolle universitaire carrière.

 

Colloquium doctum

Wat is een colloquium doctum?

Als je niet voldoet aan de opleidingseisen van een bacheloropleiding, dan biedt de UM je de mogelijkheid om een colloquium doctumprocedure te doorlopen. Deze procedure omvat meestal één of meer examens over onderwerpen die relevant zijn voor de bacheloropleiding. Deze examens toetsen de vereiste vaardigheden en geschiktheid van een student voor een specifieke bacheloropleiding.

Meer informatie over de colloquium doctum procedure

Afhankelijk van de bacheloropleiding die je wilt gaan volgen zijn er verschillende procedures en aanmelddata:  

Maarstricht University Library

 Je kunt je aanmelden voor een colloquium doctum als:
 je niet in het bezit bent van een diploma waarmee je je kunt inschrijven voor de bacheloropleiding van jouw keuze 
 je 21 jaar of ouder bent op het moment van aanmelding

Deficiënties

Als jij je aanmeld voor een opleiding bij de UM, dan wordt op basis van je diploma bekeken of je toegelaten kunt worden tot de door jou gekozen opleiding. Voor een aantal opleidingen gelden nadere vooropleidingseisen. Dit betekent dat je voldoende kennis moet hebben van bepaalde vakken om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding.

De volgende bacheloropleidingen kennen nadere vooropleidingseisen:

books