Internationaal personeel en grensoverschrijdende mobiliteit

Bij de Universiteit Maastricht (UM) komt 40% van ons wetenschappelijk personeel en 10% van ons ondersteunend personeel uit het buitenland. Veel van onze Nederlandse medewerkers hebben internationale ervaring en we moedigen al onze medewerkers actief aan om wanneer mogelijk deel te nemen aan internationale samenwerkingen en uitwisselingen. Daarnaast komt meer dan 50% van onze studenten uit het buitenland, waardoor de sfeer op de universiteit echt internationaal is.

Maastricht International Centre

Lif in Maastricht

De provincie Limburg en de stad Maastricht weten al lang wat hun internationale inwoners waard zijn. Naast de UM zijn er meer dan 135 internationale instituten gevestigd in Maastricht en in Limburg liggen nog veel meer internationale bedrijven en instituten. Binnen de regio zijn verschillende groepen gevormd om de internationale inwoners te ondersteunen. In 2016 hebben de volgende groepen hun krachten gebundeld om internationale inwoners te dienen:

Al deze groepen werken samen vanuit één locatie in het stadskantoor van Maastricht, Mosae Forum, onder de naam Maastricht International Centre. Dit service- en expertisecentrum opereert om wonen en werken over de grens voor expats, arbeidsmigranten, bedrijven en ondernemers zo eenvoudig mogelijk te maken.

Onderzoek naar internationale mobiliteit

Cross border mobility

Ons mobiliteitsbeleid is gebaseerd op onderzoek, onder andere van ons Institute for Transnational and Euregional cross-border cooperation and Mobility (ITEM). ITEM richt zich op onderzoek, advisering, kennisuitwisseling en opleiding op het gebied van grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking. Een onderzoeksteam voert systematisch onderzoek uit naar grensoverschrijdende kwesties en stelt praktische en fundamentele visies en mogelijke oplossingen voor. ITEM is een interdisciplinair instituut, geïnitieerd door de UM in samenwerking met Zuyd Hogeschool, het NEIMED-kenniscentrum over demografische transitie, de provincie Limburg (NL), de stad Maastricht en de Euregio Maas-Rijn.

Met het oog op de toekomst: investeren in onze medewerkers

In ons Strategisch Programma 2017-2021 is voor de komende jaren een aantal doelen gesteld voor de internationalisering van onze medewerkers:

  • meer mogelijkheden creëren voor internationale mobiliteit, inclusief virtuele mobiliteit
  • verder onderzoek doen naar internationalisering en een intern meetsysteem creëren
  • ontwikkelen en aanbieden van trainingen in interculturele vaardigheden voor onze medewerkers (en studenten)
  • de diensten voor internationale en uitgaande medewerkers professionaliseren.

“Ik ben Peiran Jiao, universitair docent financiën aan de School of Business and Economics. Ik doe onderzoek naar experimentele en gedragseconomie en financiën en begon in oktober 2017 aan de Universiteit Maastricht. Ik ben in China opgegroeid, gepromoveerd in de Verenigde Staten en heb ik drie jaar aan de Universiteit van Oxford in Engeland gewerkt. Sinds mijn eerste bezoek aan Maastricht ben ik gefascineerd door deze mooie en levendige stad. Als Chinese burger verhuizen van Engeland naar Nederland was niet gemakkelijk. Het KCIS heeft mijn vrouw en mij uitstekend en snel geholpen tijdens het verhuisproces. Aanpassen aan de Nederlandse levensstijl gaat nu heel gemakkelijk en we zijn de fantastische medewerkers van het KCIS erg dankbaar.”  

Peiran Jiao, Assistant Professor of Finance at SBE