Internationaal personeel en grensoverschrijdende mobiliteit

Bij de Universiteit Maastricht (UM) komt 46% van ons wetenschappelijk personeel en 10% van ons ondersteunend personeel uit het buitenland. Veel van onze Nederlandse medewerkers hebben internationale ervaring en we moedigen al onze medewerkers actief aan om wanneer mogelijk deel te nemen aan internationale samenwerkingen en uitwisselingen. Daarnaast komt meer dan 55% van onze studenten uit het buitenland, waardoor de sfeer op de universiteit echt internationaal is.

Grensoverschrijdende mobiliteit

De mobiliteit van onze medewerkers en studenten is een belangrijk aandachtsgebied van de universiteit, vooral in samenwerking met onze internationale partneruniversiteiten en –netwerken. In ons personeelsbeleid streven we ernaar zowel wetenschappelijk als ondersteunend personeel ruime kansen te bieden voor korte of lange bezoeken aan internationale partneruniversiteiten.

  Lees ook meer over het Erasmus+ programma voor stafmobiliteit.

Kenniscentrum voor internationale medewerkers

Om onze internationale medewerkers te helpen met alles wat ze moeten regelen om aan de UM te werken en zich thuis te voelen in Maastricht, hebben we KCIS (Knowledge Centre for International Staff/Kenniscentrum voor internationale medewerkers) opgezet. Het KCIS ondersteunt medewerkers die naar het buitenland worden uitgezonden en medewerkers die in België of Duitsland wonen en hier in Nederland werken.

  Aantal medewerkers Internationale medewerkers
Academisch personeel 1878 43,5%
Ondersteunend personeel 2238 10,2%
PhD 847 53,6%
Totaal 4963 30,3%

Maastricht International Centre

Lif in Maastricht

De provincie Limburg en de stad Maastricht weten al lang wat hun internationale inwoners waard zijn. Naast de UM zijn er meer dan 135 internationale instituten gevestigd in Maastricht en in Limburg liggen nog veel meer internationale bedrijven en instituten. Binnen de regio zijn verschillende groepen gevormd om de internationale inwoners te ondersteunen. In 2016 hebben de volgende groepen hun krachten gebundeld om internationale inwoners te dienen:

Al deze groepen werken samen vanuit één locatie in het stadskantoor van Maastricht, Mosae Forum, onder de naam Maastricht International Centre. Dit service- en expertisecentrum opereert om wonen en werken over de grens voor expats, arbeidsmigranten, bedrijven en ondernemers zo eenvoudig mogelijk te maken.

Onderzoek naar internationale mobiliteit

Cross border mobility

Ons mobiliteitsbeleid is gebaseerd op onderzoek, onder andere van ons Institute for Transnational and Euregional cross-border cooperation and Mobility (ITEM). ITEM richt zich op onderzoek, advisering, kennisuitwisseling en opleiding op het gebied van grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking. Een onderzoeksteam voert systematisch onderzoek uit naar grensoverschrijdende kwesties en stelt praktische en fundamentele visies en mogelijke oplossingen voor. ITEM is een interdisciplinair instituut, geïnitieerd door de UM in samenwerking met Zuyd Hogeschool, het NEIMED-kenniscentrum over demografische transitie, de provincie Limburg (NL), de stad Maastricht en de Euregio Maas-Rijn.

“Ik ben Peiran Jiao, universitair docent financiën aan de School of Business and Economics. Ik doe onderzoek naar experimentele en gedragseconomie en financiën en begon in oktober 2017 aan de Universiteit Maastricht. Ik ben in China opgegroeid, gepromoveerd in de Verenigde Staten en heb ik drie jaar aan de Universiteit van Oxford in Engeland gewerkt. Sinds mijn eerste bezoek aan Maastricht ben ik gefascineerd door deze mooie en levendige stad. Als Chinese burger verhuizen van Engeland naar Nederland was niet gemakkelijk. Het KCIS heeft mijn vrouw en mij uitstekend en snel geholpen tijdens het verhuisproces. Aanpassen aan de Nederlandse levensstijl gaat nu heel gemakkelijk en we zijn de fantastische medewerkers van het KCIS erg dankbaar.”  

Jiao peiran

Peiran Jiao, Assistant Professor of Finance at SBE