Informatie voor medewerkers die te maken hebben met studenten met een functiebeperking of chronische ziekte

Studenten met een functiebeperking of chronische ziekte kunnen met voorzieningen en ondersteuning hun studie volgen en voltooien. De UM probeert hier haar steentje aan bij te dragen.

Wat betekent dit voor u als docent of medewerker?

In de omgang met studenten hoeft waarschijnlijk niet veel te veranderen. Iedere student wil immers met respect behandeld worden, of ze nu wel of geen functiebeperking of chronische ziekte hebben. Wel is het van belang dat u geen overhaaste conclusies trekt over een student. Wees geduldig en spreek een student direct aan als u vragen heeft of mogelijke struikelblokken ziet. U dient er als docent daarnaast voor te zorgen dat uw lesmateriaal toegankelijk is voor studenten met een functiebeperking. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het digitaal beschikbaar stellen van het lesmateriaal en ondertiteling bij video’s.

Op UMployee staat informatie en tips om studenten met een functiebeperking of chronische ziekte waar nodig bij te staan of te helpen  , zowel wat betreft de sociale als de praktische/educatieve omgang. Denk bij dit laatste aan tips over zaken zoals het voorbereiden van een college of groepsbijeenkomst, het samenstellen van een presentatie of lesmateriaal, of beperking-specifieke tips om aan de behoeftes van specifieke studenten tegemoet te komen.

De webpagina 'Studeren met een functiebeperking', en de subpagina's daarvan, waarop studenten worden geïnformeerd over de middelen die de UM aanbiedt en ook andere praktische informatie en tips worden gedeeld, is wellicht ook interessant voor medewerkers die ondersteuning willen bieden aan studenten met een functiebeperking.

Lees meer

ECIO (Expertisecentrum Inclusief Onderwijs): ondersteuning bij studeren met een functiebeperking