Taalondersteuning

Studenten die voor een studie, stage of afstuderen naar het buitenland gaan moeten de voertaal van het gastinstituut voldoende beheersen. Meestal is dit Engels, maar soms wordt er ook een andere taal gesproken. Vaak is taalbeheersing een formele eis om te worden toegelaten tot een opleiding. Het is dan noodzakelijk dat je eerst een toets maakt.

Volg een taalcursus bij het talencentrum

Je kunt een taalcursus volgen bij het Talencentrum van de UM. Daarmee bereid je je goed voor. Aan het eind van zo’n cursus krijg je een certificaat. Hiermee kun je bewijzen hoe goed je een bepaalde taal beheerst.

Sommige faculteiten bieden ook trainingen, vraag hiernaar bij het Bureau Internationale Betrekkingen van jouw faculteit.

Bekijk het aanbod taalcursussen > Sector: kies 'Taal & Cultuur' > Faculteit: kies 'Talencentrum'.

Bewijs het niveau van je Engels

Als je in het buitenland gaat studeren wordt vaak gevraagd om een test. Hiermee kun je bewijzen dat je het Engels voldoende beheerst. Twee bekende tests zijn de TOEFL-test en de IELTS-test.

Lees meer over de TOEFL-test en de IELTS-test

Online taaltraining voor Erasmus+ studenten

Studenten die in het kader van Erasmus+ naar het buitenland gaan kunnen online-taalhulp (OLS Online Linguistic Training) krijgen. Er zijn taaltrainingen beschikbaar voor de belangrijkste talen binnen Erasmus +. Vraag het International Relations Office van je faculteit naar meer informatie.

 Meer lezen over de Online Linguistic Training