Onderzoek

Het onderzoek van de capaciteitsgroep is ondergebracht in een  drietal facultaire programma’s: rechten van de mens,  europees recht en internationaal economisch recht. Deze programma’s vormen onderdeel van de landelijke onderzoeksscholen Rechten van de Mens en Ius Commune. Verschillende van de in het kader van deze programma’s uitgevoerde onderzoeksprojecten worden geheel of gedeeltelijk gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)  en de Europese Unie.