Onderwijs

Het onder verantwoordelijkheid van de capaciteitsgroep verzorgde onderwijs sluit nauw aan bij het door zijn leden verrichte onderzoek. Naast de in de bachelor Rechtsgeleerdheid danwel bachelor European Law School verplichte  bachelorblokken  Europees en Internationaal Recht, International and European Law, EU Law Foundations en EU Law Substantive wordt een aantal Engelstalige keuzeblokken aangeboden. In deze keuzeblokken wordt ook deelgenomen door buitenlandse studenten, die in het kader van uitwisselingsprogramma’s aan de faculteit studeren.

De capaciteitsgroep draagt een bijzondere verantwoordelijkheid voor de Masters European Law School, Globalisation and Law en International Laws . Verder verzorgt de capaciteitsgroep het meeste onderwijs in de advanced masterprogramma's International European and Economic Law en Intellectual Property Law and Knowledge Management. Daarnaast neemt de capaciteitsgroep met de gedeelde verantwoordelijkheid voor het blok Internationaal en Europees recht en een complete verantwoordelijkheid voor de blokken Legal English, EU Law Foundations, International Law en Internal Market Law een significant deel van het bachelorprogramma van de bacheloropleiding in de rechten van de Universiteit Hasselt voor zijn rekening.

Pleitwedstrijden

De medewerkers van de capaciteitsgroep Internationaal en Europees recht begeleiden elk jaar de Maastrichtse teams van een debat- en pleitwedstrijden.Overzicht van alle pleitwedstrijden waaraan de faculteit deelneemt.

Bovendien verricht de capaciteitsgroep ook serviceonderwijs voor het University College Maastricht, de Faculty of Arts and Social Sciences, de Maastricht School of Governance en de China-Europe School of Law