Nieuws

  • Dit voorjaar verscheen het ambitiedocument 2023 – 2027 voor de samenwerking tussen de Universiteit Maastricht en de Radboud Universiteit. Dat document beschrijft waar de komende jaren de focus ligt in de samenwerking. Intussen worden op de werkvloer projecten steeds concreter en zijn sommige zelfs...

  • “Ik nodig jullie vandaag uit om mens te zijn. Deel je verhalen, luister naar elkaar. En denk na over wat jíj kunt bijdragen aan een veerkrachtige en meelevende Universiteit Maastricht.” Zo begon ondernemer Yama Saraj zijn keynote speech tijdens de opening van het academisch jaar 2023/24. Het...

  • Plicht voor energielabel C voor kantoren lijkt gewenst effect te hebben

  • Maastricht University School of Business and Economics (SBE) has received re-accreditation from the Association of MBAs (AMBA), one of the world’s leading authorities on post-graduate business education. This achievement demonstrates SBE’s continued commitment to impactful and high-quality education...

  • Voor haar Jean Monnet-module "EUDemocracy: Engaging Young Citizens" heeft Christine Arnold financiering ontvangen van de Europese Commissie.

  • Alumnus Yuhan Tan combineerde zijn studie Geneeskunde met badminton op het allerhoogste niveau en specialiseerde zich intussen tot orthopedisch chirurg. Studie en topsport is een lastige combinatie maar niet ondoenlijk, waarbij hij veel steun had van de universiteit dankzij de verworven vaardigheden...

  • Op 1 september benoemt de Universiteit Maastricht experimenteel natuurkundige Alessandro Bertolini tot bijzonder hoogleraar Gravitational Wave Detection Technologies. Bertolini is een wereldvermaard expert op het gebied van het onderdrukken van trillingen. Het is zijn taak om de spiegels van de...

  • Heb jij tussen 1 januari 2020 en 1 juli 2022 ervaring bij ons opgedaan als stagiair? Dan hebben we goed nieuws voor je.

  • De Europese Unie (EU) heeft een Horizon-project van €3.000.000 toegekend aan de Maastrichtse onderzoekers prof. dr. Hylke Dijkstra en dr. Clara Weinhardt om de hervorming van het mondiale bestuur te bestuderen. Zij leiden een consortium van veertien universiteiten, denktanks en een maatschappelijk...

  • Tijdens de INKOM is afgelopen week aandacht besteed aan de sociale veiligheid van studenten en dan met name aan het seksuele aspect van de omgang met elkaar. Die aandacht is belangrijk zodat het thema bespreekbaar blijft en slachtoffers/overlevenden de ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig...