Nieuws

 • wikimedia_zeichen_391_-_mautpflichtige_strecke_stvo_2003.svg_.png

  Effecten van Duitse tol op grensregio’s nader onderzocht

  15-12-2017

  De effecten van het Duitse tolplan op grensregio’s zijn nader onderzocht in een grenseffectentoets, uitgevoerd door Adviesbureau Ecorys in opdracht van het ministerie. Uit het onderzoek is gebleken dat de grensregio’s onder het Duitse tolplan de grootste effecten zullen ondervinden. De Nederlandse regering heeft op basis van deze juridische onderbouwing besloten zich aan te sluiten bij Oostenrijk en Duitsland voor het Europese Hof van Justitie te dagen vanwege de plannen om tol in te voeren voor personenauto's. Het Dossier met betrekking tot het Duitse Tolplan werd ook behandeld in de jaarlijkse Grenseffectenrapportage 2017 van Expertisecentrum ITEM (Universiteit Maastricht).

 • pixabay-approved

  ITEM geeft knelpunten weer omtrent erkenning van kwalificaties

  12-12-2017

  Wanneer professionals en studenten verhuizen naar andere landen om daar te werken of te studeren, is erkenning van hun kwalificaties waarschijnlijk nodig. Verschillende instrumenten en procedures bestaan afhankelijk van de mobiliteitsdoeleinden. Ondanks het feit dat zulke instrumenten voornamelijk bedoeld zijn om mobiliteit te faciliteren, kunnen knelpunten in de praktijk toch ontstaan. ITEM geeft een overzicht van enkele voorbeeldknelpunten inclusief voorgestelde oplossingen gerelateerd aan de erkenning van kwalificaties voortvloeiende uit ITEM's casuïstiek en onderzoek.

 • ITEM Quick scan Regeerakkoord NL 2017

  Quick scan van Nederlandse Regeerakkoord: effecten voor grensregio’s

  08-12-2017

  De ITEM quick scan maakt een eerste inschatting mogelijk in hoeverre een onderwerp een verdere beoordeling vergt wat mogelijke grenseffecten betreft. ITEM heeft de quick scan toegepast op beleidsvoornemens die in het Nederlandse Regeerakkoord van 2017 worden genoemd. 

 • Vacature DVDW Den Haag

  27-11-2017

  Bij DVDW Advocaten is een vacature ontstaan voor een advocaat-stagiaire/beginnend medeweker insolventie- en ondernemingsrecht. De sluitingstermijn is 30 november a.s. dus indien je interesse hebt, wees er snel bij!

  Klik hier voor meer info: http://www.dvdw.nl/nl/werken-bij/vacatures/advocaat-stagiaire-insolventie-en-ondernemingsrecht/

 • Vacature DVDW

  27-11-2017

  Bij DVDW Advocaten in Den Haag is een vacature ontstaan voor een advocaat-stagiaire/ beginnend medewerker insolventie- en ondernemingsrecht.

  Voor meer info, klik hier: http://www.dvdw.nl/nl/werken-bij/vacatures/advocaat-stagiaire-insolventie-en-ondernemingsrecht/

  Let op: de sluitingsdatum van de vacature is 30 november 2017. Dus heb je interesse, reageer dan snel!

 • FL_Sterren Europa

  Rechtsvergelijkend onderzoek naar Europese aanhoudingsbevelen (EAB’s)

  21-11-2017

  Op 1 januari 2018 begint de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de Rechtbank Amsterdam in samenwerking met de Universiteit Maastricht aan een rechtsvergelijkend onderzoek naar Europese aanhoudingsbevelen (EAB’s) die betrekking hebben op personen die niet aanwezig zijn geweest in de procedure die tot hun veroordeling heeft geleid (verstekveroordelingen). In het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is gegarandeerd dat iedereen recht heeft op een eerlijk proces, waarvan het recht om bij de behandeling van de strafzaak aanwezig te zijn onderdeel uitmaakt.

 • FL_Law building

  Keuzegids Hoger Onderwijs 2018: bachelors Fiscaal Recht en European Law School op de 1e plaats

  15-11-2017

  De Keuzegids 2018 laat een mooie score zien voor de Maastrichtse rechtenopleidingen. Zowel de bachelor Fiscaal Recht als de bachelor European Law School staan op de eerste plaats in deze ranglijst. De bachelor Rechtsgeleerdheid klimt naar een goede derde plaats.

 • FL_jan_eijsbouts2.jpg

  Prof. Jan Eijsbouts project leider in Business and Human Rights International Arbitration Project

  13-11-2017

  The Hague Institute for Global Justice is launching a project to resolve business and human rights disputes using international arbitration. The aim is to help provide access to remedy within the framework of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights.

 • ITEM Jaarconferentie 2017 © Vera van Vliet

  Het belang van grenseffectentoetsing wederom bekrachtigd

  13-11-2017

  Kunnen bepaalde regels het dagelijks leven van grensbewoners beïnvloeden? Door middel van een effectentoets kan de impact van bepaalde richtlijnen gemeten worden. Het Expertisecentrum ITEM (Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility) maakt zich sterk om de effecten van wetgeving en beleid voor grensregio’s in kaart te brengen. In dit kader publiceerde ITEM op vrijdag 10 november jl. haar jaarlijkse Grenseffectenrapportage 2017.

 • FL_Sjef van Erp.jpg

  Prof. Sjef van Erp gekozen als Secretaris-Generaal van de International Association of Legal Science (IALS)

  26-10-2017

  De Executive Committee van de International Association of Legal Science (IALS) heeft prof. Sjef van Erp unaniem gekozen tot Secretaris-Generaal.

Abonneren op Nieuws