Leven Lang Ontwikkelen

De samenwerking van de Universiteit Maastricht en de Radboud Universiteit richt zich onder meer op Leven Lang Ontwikkelen (LLO). We werken daarbij nauw samen met de Open Universiteit en zijn met deze drie universiteiten inmiddels verenigd in een LLO regiohub voor Zuidoost Nederland. 

Als brede universiteiten hebben we al een uitgebreid en toonaangevend aanbod aan postacademisch onderwijs, maar we vergroten onze impact in de regio door meer samen op trekken bij het ontwikkelen van vernieuwend onderwijs voor professionals. We sluiten met onze gezamenlijke LLO-initiatieven aan op de actuele opleidingsvragen uit de regio Limburg en Gelderland en dragen hierdoor bij aan oplossingen  voor de grote uitdagingen op de arbeidsmarkt, in deze tijd van grote maatschappelijke transities. Het verbinden van de actuele wetenschappelijke kennis van onze kennisinstellingen aan opleidingsbehoeften in onze regio zorgt voor een solide basis. We werken aan een dynamische uitwisseling tussen gemeentelijke en provinciale overheden, bedrijven en andere kennisinstellingen (mbo en hbo) voor een breed scala aan na-, bij- en omscholingsprogramma’s voor diverse doelgroepen. Schaal- en netwerkvergroting in combinatie met maatwerk stelt ons in staat om grote groepen professionals in onze regio te bereiken.

We vragen in dit LLO-samenwerkingsverband ook gezamenlijk groeifondsmiddelen aan (via de LLO Katalysator) om de regionaal geïntegreerde ambities een extra impuls te geven en met elkaar een scholingsaanbod te creëren dat past bij de actuele vragen uit de arbeidsmarkt. In eerste instantie gericht op professionals in de energie- en grondstoffentransitie, en in latere aanvraagrondes op andere grote thema’s als zorg en digitalisering. 

Partners

  • Radboud Universiteit, Universiteit Maastricht en Open Universiteit werken samen in de LLO regiohub Zuidoost Nederland.