Nieuws

 • De InnBetween organiseert een vredeswake voor alle studenten en medewerkers van de Universiteit Maastricht.

 • Mensen die langdurig aan insomnia lijden zijn niet aantoonbaar minder alert achter het stuur. Althans, niet in een echte auto op de openbare weg, wél als ze in een rijsimulator zitten.

 • Zaterdag 14 november hebben 3.100 aankomende bachelorstudenten de Bachelor Open Dag van de Universiteit Maastricht bezocht.

 • De bachelor opleiding Knowledge Engineering heeft, voor het derde jaar op rij, het kwaliteitszegel "Top Rated Programma" ontvangen van Keuzegids 2016!

 • De bijnier is een belangrijk hormoonproducerend orgaan, waarin net als in ieder ander orgaan kanker kan ontstaan.

 • Placeholder

  Aanslagen Parijs

  Het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht is diep geschokt door de aanslagen in Parijs. Onze gedachten gaan uit naar het Franse volk, naar de naasten en nabestaanden van de slachtoffers van deze gruwelijke daden en naar onze uit Frankrijk afkomstige studenten en medewerkers.

 • Tijdens de jaarlijkse Student Research Conference (SRC) van de VSNU op 11 november jl. heeft Guna Schwanen, studente Gezondheidswetenschappen, de Student Research Award gewonnen voor het beste bacheloronderzoek van Nederland en Vlaanderen in de categorie ‘recht, economie en maatschappij’.

 • Op vrijdag 13 november bracht Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet een werkbezoek aan de Universiteit Maastricht. 

 • Vanuit de maatschappelijke opdracht te werken aan een gezonde en vitale samenleving, ondersteunt de Provincie Limburg van harte het project ‘Zelfregulatie met mobile Health (mHealth) technologie in de Gezondheidszorg’.

 • Placeholder

  Netto pensioenregeling

  Met ingang van 1 januari 2015 is de pensioenopbouw versoberd. Het gevolg is dat medewerkers met een fulltime jaarinkomen boven € 100.000 bij pensionering of overlijden een lager pensioen ontvangen.