Nieuws

 • Bij onderzoeksinstituut CAPHRI werkt een vijfkoppig team onder leiding van professor Hans Bosma aan een grootschalig onderzoek over sociaaleconomische ongelijkheid en Type 2-Diabetes Mellitus (T2DM). Zij kijken hierbij naar onderliggende factoren zoals de woon- en werkomgeving van personen met een...

 • Over aardappelen maak je hem niets wijs, want daar is hij op gepromoveerd. Maar inmiddels laat hij zijn licht niet alleen schijnen over de knolachtige groente. De recent benoemde hoogleraar Plant Envirogenetics Jan van den Berg doet onderzoek naar de relatie tussen groentegenetica, teelt- en...

 • Studium Generale biedt een breed scala aan programma's, activiteiten en evenementen om het academische curriculum aan te vullen. Daarmee wordt een breder, multidisciplinair perspectief op verschillende onderwerpen geboden. De lezingen, collegereeksen, debatten, talkshows, Film&Talks en het PAS...

 • Wil jij kennismaken met een collega van de Radboud Universiteit, om te kijken of jullie kunnen samenwerken of expertise uit kunnen wisselen? Meld je dan nu vast aan voor het eerste 'Meet in the middle' event in Venlo op 14 maart 2024.

 • Vandaag is het nieuwe convenant ‘doorontwikkeld horizontaal toezicht’ getekend door de Universiteit Maastricht en de Belastingdienst. Het convenant is een afgeleide van de al jarenlange samenwerking tussen de universiteit als belastingplichtige en de Belastingdienst. Met als doel een vertrouwelijke...

 • De Universiteit Maastricht is actief binnen het Young European Research Universities Network. Kernwaarden: innovatie, openheid en ruimte voor talent.

 • PhD thesis geschreven door Patrick Naaktgeboren
  Deze dissertatie behandelt personenvennootschappen in vroegmodern Antwerpen (1621–1791) vanuit een rechtshistorisch en sociaaleconomisch perspectief. Daar waar het rechtshistorische deel zich richt op het samenspel tussen het Antwerpse gewoonterecht en...

 • Zeven brede onderzoeksconsortia krijgen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in totaal 35 miljoen euro uit het Perspectief-programma voor onderzoek naar technologische innovaties die antwoorden geven op maatschappelijke uitdagingen. Lorenzo Moroni, hoogleraar...

 • Ze houden zich - 'plezierig samenwerkend' - bezig met een beetje 'gekke' groep: NEET's. Jongeren die niet werken, geen opleiding volgen en hiertoe moeilijk zijn aan te zetten. In het promotieonderzoek dat Lynn van Vugt onder begeleiding van Mark Levels, hoogleraar Gezondheid, Onderwijs en Werk, deed...