Nieuwste blog artikelen in de blog groep Rechtsgeleerdheid

 • next_item_rondetafelgesprek

  Grensoverschrijdend (thuis)werken faciliteren: een belangrijke randvoorwaarde voor de euregionale arbeidsmarkt en economie

  28 juni 2022
  door: 
  ITEM in Law
  In de ITEM Grenseffectenrapportage 2021 is in het dossier ‘Impact analyse van de toekomst van thuiswerken voor grensarbeiders na COVID-19’ onderzoek gedaan naar de gevolgen voor fiscaliteit en sociale zekerheid bij thuiswerken door grensarbeiders. Hybride werken heeft de toekomst, zo ook voor de regio geeft het SER Advies ‘Hybride werken’ aan. Maar thuiswerken door grensarbeiders kan complex, niet transparant en kostbaar zijn, zowel voor werknemer als werkgever.
 • law_binnenhof_blog_bert_van_den_braak

  Grondwet, referenda: het blijft wonderlijk

  25 april 2022
  Kiezers hebben al sinds de Grondwet van 1848 invloed op Grondwets­­herzieningen, al is feitelijk onduidelijk hoe. Dat zal ook na de aanstaande Grondwetsherzieningen niet anders zijn. Via het correctief referendum kan dat zeker niet. En dat staat los van de vraag of de vereiste meerderheid voor het initiatiefvoorstel van de SP (ingediend door Ronald van Raak en nu verdedigd door Renske Leijten ) wordt gehaald. Het wetsvoorstel zondert allerlei voorstellen uit van de mogelijkheid om er een correctief referendum over te houden. En daar zit één categorie bij die...
 • law_afscheidsrede_awh

  In courts we trust - deel 2

  31 maart 2022
  Veel van het juristenwerk is een reactie op problemen die zich voordeden, en in het constitutionele domein is veel van wat wij bedenken en voorstellen voer voor politici. Staatsrecht is daarnaast ook politiek. De branche van de politiek die ook door het recht geregeerd en aan banden gelegd moet worden, bepaalt zelf de regels en ziet voor een deel ook toe op die regels. Een veel gebruikte uitdrukking in de politiek is dan dat de slager zijn eigen vlees keurt.
 • Law_ blog Aalt Willem Heringa - leiden met familie in wintertijd

  In courts we trust - deel 1

  30 maart 2022
  De rechterlijke macht wordt te weinig benaderd als derde staatsmacht, die niet alleen zelf groot vertrouwen geniet, maar ook in hoge mate bijdraagt aan het vertrouwen in de overheid en in de parlementaire representatieve democratie.
Abonneren op Blog