Project met de Radboud Universiteit? Daar is nu een aanvraagformulier voor

De Radboud Universiteit en Universiteit Maastricht willen vaker samenwerken. Doel van de samenwerking: een krachtenbundeling die zorgt voor academische en maatschappelijke impact in Zuidoost-Nederland. Wil je daaraan bijdragen en heb je een idee voor een project? Dan is er nu een aanvraagformulier dat je op weg helpt.

Er kunnen voorstellen worden gedaan voor projecten die samenwerking tussen de beide universiteiten verkennen of versterken. Het kan gaan om een samenwerking op het gebied van zowel onderwijs, onderzoek, impact of ondersteuning.

Voorwaarden

Criteria waarop de projecten beoordeeld worden, zijn:

Stuurgroep bijeenkomsten

De stuurgroep, die de projecten beoordeelt, komt bijeen op 27 mei en 29 augustus 2024.

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Stuurgroep Samenwerking Radboud Universiteit – Universiteit Maastricht via maastricht.nijmegen@ru.nl.

Download hier het
Aanvraagformulier

Lees ook

Meer nieuws