Inburgeren

Het Talencentrum van de Universiteit Maastricht biedt trajecten met een verschillende intensiteit aan die u voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II (voor hoger opgeleide inburgeraars). Als u het NT2 diploma haalt, hoeft u geen inburgeringsexamen te doen. U hebt het NT2-diploma nodig voor bijvoorbeeld hoger onderwijs in Nederland.

Hoe kunt u inburgeren?

Naast de taaltrajecten die u opleiden tot het niveau waarop u succesvol aan het Staatsexamen kunt deelnemen, kunt u ook andere, verplichte onderdelen van het Inburgeringsexamen bij ons volgen:

Het is ook mogelijk om deze training individueel te volgen. Wanneer u een individuele NT2 training wilt volgen kijk dan bij Individuele coaching voor meer informatie over deze optie.

U krijgt een mentor/persoonlijke coach toegewezen met wie u regelmatige voortgangsgesprekken voert. Bovendien zal de trajectbegeleider inburgering u behulpzaam zijn bij uw contact met DUO (b.v. indienen facturen, aanvragen staatsexamen). 

Let op! DUO leent u alleen geld als u een taalcursus volgt bij een school met het Blik op Werk Keurmerk.

Het Talencentrum heeft het ‘Blik op werk’ keurmerk behaald

Het Talencentrum heeft het keurmerk Blik op Werk  toegekend gekregen met ingang van 14 augustus 2017. Dit betekent dat inburgeraars kunnen kiezen uit het standaardaanbod van het Talencentrum voor taalcursussen en inburgeringscursussen. Het keurmerk Blik op Werk staat voor de basiskwaliteiten en betrouwbaarheid van dienstverleners.

Intake en niveaubepaling

Als u een inburgeringscursus bij het Talencentrum wilt volgen, neemt u dan contact op met laura.capitani[at]maastrichtuniversity[dot]nl. Zij zorgt ervoor dat u door het intaketeam wordt uitgenodigd voor een intakegesprek.

Na het intakegesprek stelt het intaketeam een persoonlijk trajectadvies voor. Het trajectadvies is onderdeel van de offerte.

Als u akkoord gaat met het trajectsadvies en offerte krijgt u van ons een cursuscontract. Dit contract bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op uw cursustraject. Dit cursuscontract ontvangen wij graag getekend retour.

De factuur voor de cursus sturen wij naar DUO. DUO zal u voor deze cursus akkoord vragen. Een specificatie van de factuur ontvangt u van ons.

Voor meer informatie over de procedure kunt u een mail sturen naar laura.capitani[at]maastrichtuniversity[dot]nl.

Einde traject

Als u alle taalmodules bij het Talencentrum met succes hebt gevolgd, kunt u het staatsexamen en de andere examenonderdelen afleggen. Het staatsexamen wordt door DUO georganiseerd. Meer informatie over het examen vindt u op de website van DUO. Daar kunt u zich ook aanmelden voor dit examen.

Moet u inburgeren?

Als u wilt weten of u moet inburgeren, kijkt u dan op www.inburgeren.nl . Daar staat alle informatie die u nodig hebt, ook over de financiering van uw inburgeringstraject.