Inburgeren

Let op, wij accepteren helaas geen nieuwe inschrijvingen meer. Kijk voor meer informatie over inburgering op de website van uw gemeenten. Indien u in Maastricht woont, vindt u meer informatie over inburgering op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland  .

Hoe kunt u inburgeren?

Naast de taaltrajecten die u opleiden tot het niveau waarop u succesvol aan het Staatsexamen kunt deelnemen, kunt u ook andere, verplichte onderdelen van het Inburgeringsexamen bij ons volgen. Om het B2 niveau te bereiken dat nodig is voor het Staatsexamen NT2 programma 2, moet u de 6 modules doorlopen hebben:

 • A1 
 • A2 
 • B1 minus 
 • B1 
 • B2 minus 
 • B2 

Iedere module duurt 7 weken en start 5 keer per jaar; in februari, april, juni, september en november. Aan het eind van iedere module is een examen voor alle 4 de vaardigheden. Dit examen moet u met voldoende resultaat afsluiten om door naar de volgende module te mogen.

 • Examentraining staatsexamen programma 2: u oefent alle vaardigheden.

Het is ook mogelijk om deze training individueel te volgen. Wanneer u een individuele NT2 training wilt volgen kijk dan bij Individuele coaching voor meer informatie over deze optie.

U krijgt een mentor/persoonlijke coach toegewezen met wie u regelmatige voortgangsgesprekken voert. Bovendien zal de trajectbegeleider inburgering u behulpzaam zijn bij uw contact met DUO (b.v. indienen facturen, aanvragen staatsexamen). 

Let op! DUO leent u alleen geld als u een taalcursus volgt bij een school met het Blik op Werk Keurmerk.

Prijzen trajecten

Externe klanten

 • A1 t/m B2minus: 40 uur en € 780 per module
 • B2: 42 uur en € 819
 • STEX: 14 uur en € 273

UM Medewerkers en Alumni

 • A1 t/m B2minus: 40 uur en € 640
 • B2: 42 uur en € 672
 • STEX: 14 uur en € 224

UM studenten

 • A1 t/m B2minus: 40 uur en € 440
 • B2: 42 uur en € 462
 • STEX: 14 uur en € 154

Boeken en woordenboeken zijn niet in de prijzen inbegrepen en kunnen via DUO gefactureerd worden.

Intake en niveaubepaling

NB  Wij zijn gestopt met het aannemen van nieuwe inburgeraars.

Als u een inburgeringscursus bij het Talencentrum wilt volgen, neemt u dan contact op met inburgering@maastrichtuniversity.nl. Zij zorgen ervoor dat u door het intaketeam wordt uitgenodigd voor een intakegesprek.

Na het intakegesprek stelt het intaketeam een persoonlijk trajectadvies voor. Het trajectadvies is onderdeel van de offerte.

Als u akkoord gaat met het trajectsadvies en offerte krijgt u van ons een cursuscontract. Dit contract bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op uw cursustraject. Dit cursuscontract ontvangen wij graag getekend retour.

De factuur voor de cursus sturen wij naar DUO. DUO zal u voor deze cursus akkoord vragen. Een specificatie van de factuur ontvangt u van ons.

Voor meer informatie over de procedure kunt u een mail sturen naar inburgering@maastrichtuniversity.nl.

Einde traject

Als u alle taalmodules bij het Talencentrum met succes hebt gevolgd, kunt u het staatsexamen en de andere examenonderdelen afleggen. Het staatsexamen wordt door DUO georganiseerd. Meer informatie over het examen vindt u op de website van DUO. Daar kunt u zich ook aanmelden voor dit examen.

LC bow keurmerk

Moet u inburgeren?

Als u wilt weten of u moet inburgeren, kijkt u dan op www.inburgeren.nl . Daar staat alle informatie die u nodig hebt, ook over de financiering van uw inburgeringstraject.

Het Talencentrum heeft het ‘Blik op werk’ keurmerk behaald

Het Talencentrum heeft het keurmerk Blik op Werk toegekend gekregen met ingang van 14 augustus 2017. Dit betekent dat inburgeraars kunnen kiezen uit het standaardaanbod van het Talencentrum voor taalcursussen en inburgeringscursussen. Het keurmerk Blik op Werk staat voor de basiskwaliteiten en betrouwbaarheid van dienstverleners.