Nieuws

 • Aardbeving Marokko

  Aardbeving Marokko

  Wij zijn als UM-gemeenschap diep geraakt door de verwoestende aardbeving die Marokko heeft getroffen. We leven mee met iedereen die op wat voor manier dan ook getroffen is door deze ramp.

 • Na een zwerftocht over de wereld kwam Alice Pan in 2020 met haar partner Aatman naar Maastricht om hier een master International Business te doen. Inmiddels heeft ze deze afgerond en werkt ze als coördinator bij EDLAB, het ‘Maastricht University centre for teaching and learning’. Daarvoor heeft ze...

 • Dit voorjaar verscheen het ambitiedocument 2023 – 2027 voor de samenwerking tussen de Universiteit Maastricht en de Radboud Universiteit. Dat document beschrijft waar de komende jaren de focus ligt in de samenwerking. Intussen worden op de werkvloer projecten steeds concreter en zijn sommige zelfs...

 • “Ik nodig jullie vandaag uit om mens te zijn. Deel je verhalen, luister naar elkaar. En denk na over wat jíj kunt bijdragen aan een veerkrachtige en meelevende Universiteit Maastricht.” Zo begon ondernemer Yama Saraj zijn keynote speech tijdens de opening van het academisch jaar 2023/24. Het...

 • Plicht voor energielabel C voor kantoren lijkt gewenst effect te hebben

 • Maastricht University School of Business and Economics (SBE) has received re-accreditation from the Association of MBAs (AMBA), one of the world’s leading authorities on post-graduate business education. This achievement demonstrates SBE’s continued commitment to impactful and high-quality education...

 • Voor haar Jean Monnet-module "EUDemocracy: Engaging Young Citizens" heeft Christine Arnold financiering ontvangen van de Europese Commissie.

 • Alumnus Yuhan Tan combineerde zijn studie Geneeskunde met badminton op het allerhoogste niveau en specialiseerde zich intussen tot orthopedisch chirurg. Studie en topsport is een lastige combinatie maar niet ondoenlijk, waarbij hij veel steun had van de universiteit dankzij de verworven vaardigheden...

 • Op 1 september benoemt de Universiteit Maastricht experimenteel natuurkundige Alessandro Bertolini tot bijzonder hoogleraar Gravitational Wave Detection Technologies. Bertolini is een wereldvermaard expert op het gebied van het onderdrukken van trillingen. Het is zijn taak om de spiegels van de...

 • Heb jij tussen 1 januari 2020 en 1 juli 2022 ervaring bij ons opgedaan als stagiair? Dan hebben we goed nieuws voor je.