Nieuws

  • Medische en maatschappelijke problematiek bij adolescenten en jongvolwassenen met chronische epilepsie tijdens de overgang van kind naar volwassenheid (promotie Rianne Geerlings, nieuws Kempenhaege)

  • Twee Maastrichtse onderzoekers wonnen onlangs prestigieuze prijzen op het grootste congres ter wereld over hartfalen: Heart Failure 2016 van de European Society of Cardiology.

  • Een team onderzoekers van de Maastricht University School of Business and Economics (SBE) heeft de Wetenschapsprijs 2016 gewonnen van MOA, Center for Information Based Decision Making & Marketing Research.

  • De meeste daders van ernstige delicten die zeggen zich niets van hun daad te herinneren, spreken niet de waarheid. Dat stelt Marko Jelicic in zijn oratie. Hij baseert zich op recent neuropsychologisch onderzoek dat inzoomt op de rol van de hippocampus, het hersendeel dat een belangrijke rol speelt...

  • Bijzondere samenwerking om genetische achtergronden van hart- en vaatziekten te ontrafelen (MUMC+ Nieuws).

  • Ook in 2016 looft DVDW Advocaten een DVDW Scriptieprijs uit voor de beste scriptie op het gebied van het Ondernemingsrecht.

  • Onderzoekers van het Maastricht UMC+ hebben met behulp van contrast-MRI aangetoond dat mensen met de ziekte van Alzheimer een lekkage hebben van de bloed/hersen-barrière.

  • Op zondagmiddag 5 juni aanstaande organiseert de Universiteit Maastricht in samenwerking met GGD Zuid Limburg in Geleen een themamiddag met de titel: De psychologie van eten.

  • op 30 mei is het nieuwe studentportaal online gegaan. Deze omgeving, waartoe studenten via één inlog toegang krijgen tot hun persoonlijke studie-informatie, werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met studenten.

  • Het Institute for Transnational and Euregional crossborder cooperation and Mobility/ ITEM start dit jaar met het onderzoek naar de effecten voor grensregio’s van bepaalde nationale en Europese wet- en regelgeving.