25 nov
10:00

On-site Promotie Cynthia Lamper

Promotor: Prof. dr. J.A. Verbunt

Co-promotores: Dr. I.P.J. Huijnen, Dr. M.E.A.L. Kroese

Trefwoorden: transmurale zorg, interdisciplinaire zorg, chronische musculoskeletale pijn, netwerkgeneeskunde

"Network Pain Rehabilitation: an integrated interdisciplinary care approach

Achttien procent van de volwassen Nederlandse populatie heeft chronische musculoskeletale pijn (CMP). Er wordt verwacht dat dit percentage de komende jaren verder zal stijgen. CMP hangt sterk samen met beperkingen in dagelijks functioneren en is de belangrijkste oorzaak van werkverzuim en arbeidsongeschiktheid. In Nederland zijn de medische kosten voor CMP ongeveer 20 miljoen euro per jaar. Ondanks deze hoge zorgkosten ervaren patiënten de geboden zorg als onvoldoende effectief omdat het vaak niet leidt tot het wegnemen van de pijnklachten. Een patiënt met CMP kan dan ook een lange zoektocht hebben naar de oplossing voor de klachten. In Nederland is een oplossing voor de problemen in de zorg voor patiënten met CMP verder uitgewerkt in de Zorgstandaard Chronische Pijn. Het Netwerk PijnRevalidatie Limburg (NPRL) is een implementatie hiervan voor een revalidatiebehandeling van CMP. In dit proefschrift is de ontwikkeling en evaluatie van NPRL beschreven. Het hoofddoel is om de ontwikkeling, implementatie, uitvoerbaarheid en de (kosten-)effectiviteit te onderzoeken.

Klik hier voor de live stream.

Voertaal: Nederlands

Lees ook

 • 06 okt
  10:00

  Promotie Jurriaan Brekelmans

  "New Developments in the Treatment of Corneal Ectatic Disorders​​​​"

 • 06 okt
  16:00

  Promotie Laila Hasmi

  "Network Complexity Modelling Of Psychopathology to Encompass Symptoms, Genetic and Environmental Influences​"

 • 09 okt
  10:00

  Promotie Mathew Francis

  "A Comprehensive Study of Corneal Tissue Responses to Customized Surgical Treatments"