22 feb
16:00

Promotie Katinka E. Pani-Harreman

Promotores: Prof. dr. S. Zwakhalen, Prof. dr. G.I.J.M. Kempen †

Co-promotores: Dr. G.J.J.W. Bours, Dr. J.M.A. van Duren

Trefwoorden: vitale gemeenschappen, zelfstandig wonende ouderen, Community Aktiveringskompas
 

"The place to be: Guiding the activation of a community to facilitate ageing in place"

Dit proefschrift geeft inzicht in de wijzen waarop gemeenschappen geactiveerd kunnen Vle gemeenschappen inhouden volgens de wetenschappelijke literatuur en welke relatie er bestaat tussen deze twee concepten. Het onderzoeken van deze relatie is van belang omdat dit inzicht geeft in de vraag of vitale gemeenschappen de potentie hebben om zelfstandig wonende ouderen te ondersteunen. Verschillende studies met diverse onderzoeksmethodieken zijn opgezet om dit te kunnen onderzoeken. Ten eerste is er een systematisch literatuuronderzoek in de vorm van een scoping review uitgevoerd naar het concept ageing in place. Ten tweede is er een scoping review uitgevoerd naar het concept vitale Gemeenschappen. Ten derde is de vooronderstelde relatie tussen vitale gemeenschappen en ageing in place geëvalueerd door internationale experts op het gebied van ageing in place en vitale gemeenschappen. Tot slot is in een living lab het Community Acteringskompas ontwikkeld als hulpmiddel voor initiatiefnemers om een activeringsplan op te stellen en uit te voeren.

Klik hier voor de livestream.

Lees ook