20 mrt
13:00

Onsite Promotie Renske Hendrike Olie

Promotors: Prof. dr. H. ten Cate, Prof. dr. J.M. ten Berg
Co-promotor: Dr. P.E.J. van der Meijden

Trefwoorden: coronairlijden, antitrombotische therapie, bloedingsrisico, laboratoriumtesten

"Personalized antithrombotic treatment in high-risk patients with coronary artery disease"

Dit proefschrift gaat over diverse aspecten in de klinische zorg voor hoog-risico patiënten met coronairlijden die met duale of triple antitrombotische therapie behandeld worden. Meer specifiek wordt de rol van diverse laboratoriumtesten onderzocht in het voorspellen en voorkomen van bloedingscomplicaties in deze groep patiënten. Het eerste deel van het proefschrift gaat over een Maastrichts cohort van 524 hoog-risico patiënten met duale of triple antitrombotische behandeling na een recente percutane coronair interventie (PCI). Daarin werd de waarde van verschillende laboratoriumtesten en genetische onderzoek in het voorspellen van bloedingen onderzocht. Het tweede gedeelte van dit proefschrift gaat over de behandelstrategie bij patiënten met coronairlijden. Een behandeling met triple antitrombotische therapie werd vergeleken met dubbele antitrombotische therapie in patiënten die zowel een recente PCI als atriumfibrilleren hebben. Daarbij werd gekeken naar het optreden van bloedingscomplicaties en cardiovasculaire gebeurtenissen. Tenslotte wordt er een algoritme voorgesteld voor de toekomstige behandeling van hoog-risico patiënten met coronairlijden.

Klik hier voor de live stream. 

Lees ook