23 mei
17:30 - 21:00
Herdenkingsjaar Slavernijverleden

Keti Koti Tafel

Keti Koti betekent 'ketenen verbroken' en markeert zowel de viering van de afschaffing van de slavernij in Suriname en het Caribische deel van het Koninkrijk in 1863/1873 als de herdenking van de tot slaaf gemaakten en het stilstaan bij de voelbare impact die het heeft achtergelaten op hun nakomelingen. De Keti Koti Dialoogtafel is een bijeenkomst waarbij tijdens een rituele maaltijd gereflecteerd wordt op de hedendaagse doorwerking van het Nederlandse slavernijverleden.

Wat is de Keti Koti Dialoogtafel?

De dialoogtafel brengt mensen met verschillende achtergronden samen en in gesprek: bekenden en onbekenden, mensen van verschillende generaties en culturen uit verschillende gemeenschappen. Zwarte mensen, witte mensen en mensen van kleur / niet-witte migratieachtergrond gaan met elkaar in gesprek en delen hun persoonlijke ervaringen, herinneringen en gevoelens met betrekking tot racisme en discriminatie.

Hoewel het slavernijverleden en de nasleep ervan de aanleiding vormen, is het expliciet niet de bedoeling om een gesprek te voeren over historische en politieke onderwerpen, integendeel. Omdat dergelijke onderwerpen vaak aanleiding geven tot verhitte en polariserende debatten, is deze gefaciliteerde dialoog erop gericht om verschillende persoonlijke ervaringen en inzichten met elkaar te delen.

De gesprekken worden gestructureerd volgens een speciaal ontwikkelde methode die spreken, luisteren en reflecteren in verschillende rondes omvat.

Waarom een Keti Koti Dialoogtafel bij UM?

Als educatieve instelling voor hoger onderwijs wil de Universiteit Maastricht via de Keti Koti Dialoogtafel betekenisvolle inzichten bevorderen over de resterende effecten van het slavernijverleden in de hedendaagse samenleving. Hiermee wil de universiteit de dialoog met elkaar aangaan over vooroordelen, discriminatie en racisme en allianties smeden voor een prettiger en inclusievere universitaire omgeving en samenleving.

Programma

Een Keti Koti Tafel heeft een vaste structuur inclusief rituelen en volgt een speciaal ontwikkelde methode die spreken, luisteren en reflecteren in meerdere rondes voorschrijft. Het is daarom belangrijk dat de deelnemers van het begin tot het einde aanwezig blijven.

Programma tijdlijn:

  • 17:30: Check-in, vorming van duo' en plaatsing
  • 18:00: Start Keti Koti Dialoog tafel
  • 21:00: Afsluiting

     

Tussen de gesprekken door zingt het Fri Yeye koor treur- en bevrijdingsliederen die ten tijde van de slavernij op de plantages werden gezongen. Aan het begin en aan het einde van de dialoogtafel worden enkele Afro-Surinaamse rituele ceremonies uitgevoerd.

Jij bent van harte welkom!

Dit evenement is voor leden van de UM-gemeenschap en voor externe relaties. Ongeveer honderd mensen nemen deel aan een Keti Koti dialoogtafel bestaande uit een gelijk aantal witte en niet-witte mensen.

Met veel genoegen nodigen wij je uit voor de Keti Koti Tafel bij Universiteit Maastricht op donderdag 23 mei 2024 van 17:30 - 21:00 uur. Dit bijzondere evenement zal plaatsvinden in de Mensa van de School of Business and Economics, gevestigd aan de Tongersestraat 53, Maastricht.

Hoewel de bijeenkomst is vormgegeven met elementen uit het slavernijverleden, is het de bedoeling dat deelnemers persoonlijke ervaringen en inzichten met elkaar uitwisselen rondom het gekozen thema. Je hoeft geen directe link met het slavernijverleden te hebben om deel te nemen. 

Aanmelding

Je kunt je aanmelden tot en met dinsdag 21 mei 2024 via het aanmeldformulier. Houd er rekening mee dat aanmelden verplicht is en dat gedeeltelijke deelname niet mogelijk is.

Omdat we gesprekken voeren in gemengde koppels, moedigen we je aan om dit evenement te delen met iemand met een andere huidskleur of achtergrond dan jijzelf, zodat zij zich ook kunnen aanmelden.

De Keti Koti Tafel wordt georganiseerd door het Diversity & Inclusivity Office in samenwerking met Stichting Keti Koti Tafel en het Studium Generale Maastricht.