19 apr
16:30

Inauguratie Dr. Anna Wilbik

Benoemd tot hoogleraar “Data Fusion and Intelligent Interaction” in de Faculty of Science and Engineering

"The real value of data: A matter of fusion and defusion"
 

Data is de hedendaagse olie. Vele bedrijven vergaren inmiddels meer en meer data om een groot scala aan beslissingen geïnformeerd te kunnen maken. Deze data wordt in veel bedrijven door verschillende afdelingen verzameld en opgeslagen op verschillende informatiesystemen, die functioneren als geïsoleerde datasilo's. Dit voorkomt dat het volledige potentiaal van de data benut wordt, aangezien de echte waarde van data zit in het combineren. Het fuseren van datasets, genaamd "data fusion", is daarom het antwoord. Data fusion kan helpen bij het combineren van databronnen om verborgen patronen en kennis bloot te leggen. In mijn rede zal ik ingaan op de rol van fusie en diffusie in de zoektocht naar de ware waarde van data.

Klik hier voor de livestream.

Lees ook