28 sep
14:00

Promotie Mw. Nia Kurniawati Hidayat, MSc.

Promotores: prof.dr. P. Glasbergen, prof.dr. B. Arifin
Co-promotor: dr. A. Offermans

Trefwoorden: palmolie, milieu, duurzaamheid, certificering, Indonesië

“At the Bottom of the value chain; sustainability certification and the livelihoods of palm oil smallholders in Indonesia”

De productie van palmolie wordt sterk bekritiseerd vanwege de nadelige gevolgen voor het milieu en de kwetsbare positie van de lokale producenten. Aan de hand van particuliere en publieke duurzaamheidscertificering wordt getracht deze nadelige gevolgen tegen te gaan. Deelname van lokale boeren aan duurzaamheidsregelingen maakt de productie naar verwachting duurzamer en de boeren kunnen beter in hun levensonderhoud voorzien. Toch blijkt uit dit onderzoek dat particuliere certificering slechts een gering positief effect heeft op de mate waarin lokale boeren in hun levensonderhoud kunnen voorzien en leidt het niet tot significante veranderingen op het gebied van duurzaamheid.

Gepleit wordt voor meer betrokkenheid van de Indonesische regering, participatiestrategieën en een landschappelijke benadering in plaats van een benadering uitgaande van monoculturen, zodat Indonesische palmolieboeren een duurzamere toekomst tegemoet gaan.

Dit onderzoek is onderdeel van het onderzoeksproject ‘Sociale en economische gevolgen van partnerschap voor duurzame verandering van landbouwproductieketens in Indonesië’. Het project werd mogelijk gemaakt door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en het Indonesische Directoraat-Generaal Hoger Onderwijs (DIKTI).