18 mei
14:00

Promotie Mw. Marasha-Fiona de Jong, MSc.

Promotor: prof.dr. F.P.M.L. Peeters
Co-promotor: prof.dr. D. Mischoulon

Trefwoorden: bipolaire stoornis, metabool syndroom, mindfulness-based cognitive therapy, depressieve stoornis, craniale elektrische stimulatie

“Between mood and matter; studies on the interface between mood disorders and physical conditions”

Dit proefschrift richt zich op het raakvlak tussen stemmingsstoornissen en lichamelijke aspecten vanuit verschillende invalshoeken. Patiënten met een psychiatrische aandoening hebben een verhoogd risico op lichamelijke aandoeningen en leven 10-30 jaar korter dan de algemene bevolking. Uit onze resultaten blijkt dat patiënten met een bipolaire stoornis in vergelijking met de algemene bevolking bijna een verdubbeld risico hebben op het metabool syndroom; wat een verhoogd risico op hart- en vaatziekten geeft. Patiënten met chronische pijn hebben vaak last van depressieve klachten. Uit ons onderzoek blijkt dat mindfulness-based cognitieve therapie effectief is voor het verminderen van depressieve symptomen bij patiënten met chronische pijn en depressie en dat lichaamsbewustzijn hierin een rol speelt. De laatste brug tussen lichaam en geest die bestudeerd wordt in dit proefschrift is craniale elektrische stimulatie voor de behandeling van depressie. Daarbij wordt hersenactiviteit beïnvloed door een lichte elektrische stroom. Uit onze resultaten blijkt dat craniale elektrische stimulatie, met de Fisher Wallace Stimulator als toevoeging aan behandeling voor patiënten met therapieresistente depressie, niet bewezen beter is dan placebo.

Lees ook