12 mei
14:00

Promotie mw. Anne B. Koopmans

Promotores: prof.dr. P.N. van Harten, prof.dr. H.W. Hoek, RUG

Co-promotor: dr. D.J. Vinkers

Trefwoorden: CYP2D6; CYP2C19; farmacogenetica; genotyperen; klinische praktijk

"CYP2D6 and CYP2C19 genotyping in psychiatry - Bridging the gap between practice and lab"

CYP2D6 en CYP2C19 zijn leverenzymen die een belangrijke rol spelen in de afbraak van psychofarmaca. Het aantal actieve allelen in het DNA bepaalt hoe snel deze enzymen werken en wordt vertaald naar een fenotype. Dit fenotype kan sterk variëren per persoon en per etniciteit. Er is een relatie tussen de snelheid van het enzym en het optreden van bijwerkingen van medicatie. Dit onderzoek heeft de prevalentie van de verschillende fenotypen wereldwijd in kaart gebracht. Tevens is onderzocht of er bij patiënten die antipsychotica gebruiken, minder bijwerkingen optreden als je de dosering van medicatie aanpast aan het fenotype.

Klik hier voor de live stream.