02 mrt
16:00

Onsite promotie Ellen M.J. Hardy

Promotors: Prof. mr. J.E. van den Brink (Universiteit van Amsterdam), Prof. mr. T. Hartlief 

Trefwoorden: Bestuursrecht – subsidies – cultuursector – overheidsfinanciering

"De kunst van het financieren: de financiering van de kunst. Juridische knelpunten bij overheidsfinanciering van de cultuursector"

De cultuursector wordt op verschillende manieren gefinancierd door de overheid. Dat gebeurt via subsidies in alle soorten en maten, maar ook via kunstprijzen. De sector ervaart hierbij regelmatig juridische problemen. Welke zijn dat zoal en kunnen zij worden weggenomen? Deze vragen worden in dit onderzoek beantwoord. Het perspectief is dat van het bestuursrecht, omdat het subsidieinstrument wordt gereguleerd door de Algemene wet bestuursrecht. Het onderzoek is opgebouwd rond vier deelthema’s. Dat zijn (1) de rechtsvorm van de geldverstrekking, (2) de rechtsbescherming van de aanvragers, (3) de inrichting van de verdeelprocedure en (4) de eisen die aan de verdeelbesluiten worden gesteld.

Dit onderzoek signaleert knelpunten, beantwoordt vragen en doet aanbevelingen. Het legt een dwarsverband tussen het bestuursrecht en de cultuursector en dat is nieuw. De invalshoek is bestuursrechtelijk, maar het is beslist niet alleen bedoeld voor juristen. Ook geldverstrekkers en subsidieaanvragers uit de cultuursector vinden er handreikingen in.

Taal: Nederlands

Lees ook

Meer events