Bestandstypes

Digitale beeldbestanden kunnen als verschillende bestandstypes (file formats) worden opgeslagen en/of verstuurd. Welk bestandstype optimaal is, hangt af van de toepassing.

Enkele veelvoorkomende bestandstypes en hun toepassingen:

Halftoon (pixel) bestanden:

RAW (Camera RAW)
‘Native’ bestandstype dat direct vanuit een digitale fotocamera komt. Dit type heeft de hoogst mogelijke beeldkwaliteit en kleurdiepte. Het moet echter nog bewerkt worden met een RAW converter om er bruikbare bestanden voor internet of drukwerk van te maken.

TIF (of TIFF)
Bestandstype dat uit een digitale camera kan komen of door een beeldbewerkingsprogramma (zoals Photoshop) kan worden opgeslagen.

TIFF-bestanden kunnen een maximale beeldkwaliteit bevatten. Maar TIFF heeft ook een compressie-optie. Er kan gekozen worden voor het verkleinen van de bestandsgrootte bij het opslaan (LZW-compressie). Dat maakt bestanden minder groot maar gaat wel ten koste van de kwaliteit. Als de maximale kwaliteit behouden moet blijven, moet er zonder LZW-compressie worden opgeslagen. TIFF-bestanden kunnen lagen (layers) en transparantie bevatten.

PSD
Native Photoshop-format. Bij dit bestandstype wordt de optimale beeldkwaliteit bewaard. Er vindt geen compressie plaats. PSD-bestanden zijn vaak zeer grote bestanden die heel veel informatie kunnen bevatten: lagen (layers), laageffecten, laagmaskers, transparantie, verlopen (gradients) enz.

JPG (of JPEG)
Bestandstype dat ontwikkeld is om halftoonbeelden bij opslaan te comprimeren en aldus de bestandsgrootte terug te brengen. Bij het opslaan kan worden gekozen voor 12 verschillende compressiegraden (kwaliteiten), waarbij 1 het minimum is en 12 de optimale kwaliteit. Welke compressie wordt gekozen hangt af van het doel.
JPG-compressie gaat ten koste van de beeldkwaliteit en is onomkeerbaar. Hoe vaker een JPG wordt opgeslagen, hoe meer compressie en beeldverlies er plaatsvindt. Daarom is het aan te raden om een origineel beeldbestand altijd als PSD of TIFF (zonder compressie) op te slaan en op basis hiervan JPG’s aan te maken voor verzending of online gebruik.

GIF
Dit is ook een compressie-format. De compressie vindt plaats met een andere techniek maar gaat ook ten koste van de beeldkwaliteit en is onomkeerbaar. GIF-bestanden zijn vooral geschikt voor online toepassingen en ideaal voor logo-achtige beelden (illustraties, line art).

Een bijzondere variant van dit format is de animated GIF, een beeldbestand dat kan bewegen en als een mini-filmpje een aantal ’frames’ bevat.

PNG
Ook een compressie-format. De compressie vindt plaats met een andere techniek maar gaat ten koste van de beeldkwaliteit en is onomkeerbaar. PNG bestanden worden vooral online gebruikt en zijn erg geschikt voor combinaties van halftoonbeeld en line-art (illustraties e.d.).

 

Vector (lijn-)bestanden:

AI
Native Adobe Illustrator bestand. Kan gevectoriseerde lijnen, krommen en vlakken opslaan. Kan ook halftooninformatie bevatten. Zuiver vectorbeeld is in principe resolutie-onafhankelijk; het kan zo groot worden toegepast als nodig zonder beperkingen aan beeldscherpte en kwaliteit. Opnieuw opslaan kan onbeperkt zonder verlies van beeldkwaliteit. Vooral geschikt voor digitale illustratie, logo’s, graphics enz.

EPS
Bestandstype dat gevectoriseerde lijnen, krommen en vlakken maar tegelijk ook halftoonbeeld kan opslaan. EPS bestanden kunnen vanuit verschillende applicaties worden gegenereerd, zoals Photoshop, Illustrator enz. Een belangrijke eigenschap van EPS-beelden is dat ze extra digitale informatie kunnen bevatten zoals bijvoorbeeld ‘duotone’-technieken.

PDF
Bestandstype dat gevectoriseerde lijnen, krommen en vlakken maar tegelijk ook halftoonbeeld kan opslaan. PDF-bestanden kunnen vanuit verschillende applicaties worden gegenereerd, zoals Windows Officepakketten, Acrobat, Photoshop, Illustrator enz.

PDF is internationaal de standaard voor het uitwisselen van platform-onafhankelijke digitale bestanden.