28 okt
16:30

On-site Inauguratie Prof. dr. ir. Bart Vos

Benoemd tot hoogleraar Supply Chain Innovation 

"Images of supply chains: Transition paths towards a sustainable future

Het zijn turbulente tijden voor het Supply Chain Management (SCM) domein, treffend samengevat in het acroniem VUCA: volatiel, onzeker, complex en ambigue. In dit soort omstandigheden zijn andere beelden nodig, de traditioneel op efficiency gerichte machine metafoor is ontoereikend om de noodzakelijke transities te realiseren. Ontleend aan de klassieker “Images of organization” van Gareth Morgan, bespreek ik in mijn oratie een aantal alternatieve metaforen voor de inrichting en aansturing van supply chains. Voorbeelden die de revue passeren zijn de keten als brein, organisme, flux & verandering, dominantie en psychische gevangenis. Vervolgens zal ik aan de hand van een aantal voorbeelden van BISCI (Brightlands Institute of Supply Chain Innovation) projecten aangeven hoe dit soort metaforen bruikbaar zijn bij het realiseren van de benodigde transities in ketens. Een voorbeeld betreft ons Fair & Smart Data (FSD) project waarbij het streven is om via slimme technologie (brein) tot een eerlijkere verdeling van de waarde in mondiale food ketens te komen. Dit project is illustratief voor de missie van BISCI: inzetten van digitale tools bij de verduurzaming van ketens.

Klik hier voor het volledige onderzoek.