29 mei
16:00

Promotie Paul Kornelis Bokern

Promotores: Prof. Dr. Arno Riedl, Prof. Dr. Hans Schmeets, Prof. Dr. Peter Werner

Co-promotor: Dr. Jona Linde

Trefwoorden: Risico-, tijds- en sociale voorkeuren, meetmethoden, zelfstandigen
 

"Measuring is Knowing? Eliciting Preferences in the General Population"

Voorkeuren zijn fundamentele kenmerken van personen waarvan is aangetoond dat ze voorspellend kunnen zijn voor keuzes in diverse situaties. De bereidheid om risico's te nemen (risicovoorkeuren) heeft bijvoorbeeld invloed op investerings- en beroepsbeslissingen. Geduld (tijdsvoorkeuren) is gerelateerd aan sparen en pensioenbeslissingen, en het geven om anderen (sociale voorkeuren) beïnvloedt donatiegedrag en opvattingen over inkomensongelijkheid. In dit proefschrift staan voorkeuren centraal en worden deze gemeten in een steekproef van de Nederlandse bevolking. Voorkeuren worden gemeten met methoden die mensen vragen beslissingen te nemen, meestal met echte financiële) prikkels, waaruit voorkeuren worden afgeleid (zogenoemde revealed methoden) en methoden waarbij mensen worden gevraagd om aan te geven hoe ze hun eigen voorkeuren zien (zogenoemde stated methoden). Het proefschrift draagt bij een aan beter begrip van (i) de validiteit van meetmethodes, (ii) de stabiliteit van meetmethodes na levensgebeurtenissen en tijdens een crisis en (iii) verschillen tussen zelfstandigen en werknemers in hun voorkeuren.

Klik hier voor de livestream.

Lees ook