22 apr
10:00

Promotie Pascal Heß

Promotores: Prof. Dr. Didier Fouarge, Prof. Dr. Silke Anger

Trefwoorden: saillante informatie, menselijk kapitaal, economische vooruitzichten
 

"How does salient information on economic prospects shape human capital investments?"

Deze dissertatie onderzoekt de rol van informatie over economische vooruitzichten in onderwijsinvesteringsbeslissingen en hoe verschillende groepen, met name laagopgeleiden, reageren op verschillende opvallende ontwikkelingen die de arbeidsmarktuitkomsten voor deze groepen beïnvloeden. De invoering van een minimumloon in Duitsland, een zeer in het oog springend beleid, had een positief effect op de onderwijsplannen van tieners. De uitbreiding van een overgangsprogramma van school naar werk voor een vergelijkbare populatie heeft echter geen invloed op de onderwijs- of vroege loopbaanresultaten, omdat de langetermijnvoordelen van een dergelijk programma niet relevant waren voor de deelnemers. Wat hoger opgeleide tieners betreft, vindt het proefschrift een sterke correlatie tussen besluiteloosheid voordat ze naar de universiteit gaan en de kans dat ze later stoppen met studeren. Tot slot is het 15 procentpunt minder waarschijnlijk dat werknemers die zijn blootgesteld aan automatisering, deelnemen aan scholing dan werknemers die niet zijn blootgesteld aan automatisering, wat aantoont met welke uitdagingen werknemers worden geconfronteerd bij de toegang tot en deelname aan scholingsprogramma's te midden van een mogelijk toenemende automatisering in hun beroep.

Klik hier voor de livestream.

Lees ook