20 mrt
16:00

Promotie Jacqueline Rose Mary Salguero Huaman

Promotores: Prof. dr. Shyama V. Ramani, Prof. dr. Neil Foster

Trefwoorden: Gendergelijkheid, internationale handel, economische emancipatie van vrouwen, handel en gender
 

"Making trade work for gender equality: Essays on the trade and gender nexus in developing countries"

Deze doctoraatsthesis onderzoekt de genuanceerde relatie tussen handelsliberalisering en de implicaties ervan voor gendergelijkheid in ontwikkelingslanden, met een sterke focus op de economische empowerment van vrouwen. Het stelt de heersende veronderstellingen ter discussie en stelt dat de voordelen van handelsliberalisering voor vrouwen niet universeel zijn, maar afhankelijk zijn van een complex samenspel van macro-economische omstandigheden, technologische vooruitgang en sociaaleconomische normen, naast beleidsinterventies.

Een hoeksteen van dit onderzoek is de introductie van een innovatieve scorebordindex die de gendergevoeligheid van het handelsbeleid in 25 landen evalueert. Deze baanbrekende index brengt aanzienlijke verschillen aan het licht, met name in het handelsbeleid, en benadrukt de dringende behoefte aan meer inclusieve beleidskaders.

De analyse strekt zich uit tot de landbouwsector, beoordeelt de dubbele impact van buitenlandse investeringen op gendergelijkheid en onthult een veelzijdig landschap van kansen en uitdagingen. Bovendien biedt een casestudy uit Vietnam nieuwe inzichten in de relatie tussen genderdiversiteit binnen bedrijven en bedrijfsprestaties, waarbij industriespecifieke verschillen worden aangegeven.

Deze dissertatie bevordert niet alleen de academische dialoog over handel en gender, maar biedt ook cruciale inzichten voor beleidsmakers, met als doel om handel als katalysator te gebruiken voor gendergelijkheid en inclusieve ontwikkeling, in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Klik hier voor de livestream.

Lees ook