04 jun
10:00

Online Promotie Ngoc Hung Nguyen

Promotor: Prof. dr. Annelies Renders

Co-promotor: Dr. Patrick Vorst

Trefwoorden: Bedrijfsinvesteringen, overloopeffect, niet-GAAP, informatieverschaffing over immateriële vaste activa, convenant bestuurswissel
 

"The Effects Of Peer Information And Debt Covenant On Corporate Investments"

Deze dissertatie onderzoekt de effecten van belangenconflicten en informatieverstrekking door gelijken op investeringsbeslissingen van bedrijven. Bedrijfsinvesteringen omvatten een reeks beslissingen, waaronder investeringen in kapitaaluitgaven, R&D-uitgaven, fusies en overnames en andere immateriële activa. Deze kapitaalallocatiebeslissingen zijn essentieel omdat ze bedrijven in staat stellen om zowel concurrentievoordelen te behouden als nieuwe concurrentievoordelen te ontwikkelen. Kapitaaluitgaven stellen bedrijven bijvoorbeeld in staat om te investeren in duurzame materiële activa zoals fabrieken, onroerend goed en apparatuur. Bovendien kunnen fusies en overnames bedrijven helpen om snel marktaandeel of waardevolle technologieën te winnen van concurrenten. Tot slot is investeren in R&D en andere immateriële activa essentieel voor het overleven van bedrijven in een economie die steeds meer gebaseerd is op immateriële activa. De studies in dit proefschrift belichten enkele factoren die deze beslissingen vanuit twee invalshoeken kunnen beïnvloeden: agencyproblemen en overloopeffecten. Omdat investeringsbeslissingen over het algemeen onomkeerbaar zijn, hebben managers zoveel mogelijk informatie nodig om effectieve beslissingen te nemen. Het uitstellen van deze beslissingen zou bedrijven in een nadelige positie brengen omdat concurrenten sneller marktaandeel kunnen veroveren. Daarom is het verminderen van belangenconflicten één manier om investeringsbeslissingen te verbeteren. Bovendien kan extra financiële informatie helpen om de onzekerheid over toekomstige uitkomsten weg te nemen.

Klik hier voor de livestream.

Lees ook