14 jun
16:30

Inauguratie Dr. E. Nillesen

Benoemd tot hoogleraar "Overheidsbeleid en Ontwikkeling" aan de School of Business and Economics

"Understanding impact: how to improve policy design for economic development"


Ontwikkelingseconomie heeft de afgelopen twintig jaar een radicale verandering ondergaan waarin de nadruk steeds meer ligt op het aantonen van causale relaties door middel van experimentele en quasi-experimentele micro-data van bijvoorbeeld individuen, huishoudens, en bedrijven. Echter het aantonen van causale relaties in een strak gecontroleerde omgeving is onvoldoende om beleidsmakers van bruikbaar advies te voorzien. Interventies die gecontroleerd worden door onderzoeksteams kennen een hoge mate van interne validiteit maar resultaten uit dit type studies zijn moeilijk te veralgemeniseren. We weten dan dus niet in hoeverre een andere context leidt tot andere bevindingen en laten beleidsmakers achter met de vraag of dergelijke programma’s schaalbaar zijn. Daarnaast is het aantonen van een causaal verband alleen onvoldoende om precies te duiden waarom interventie A leidt tot uitkomst B. In veel gevallen zijn er meerdere verklaringen te bedenken die tot eenzelfde uitkomst leiden maar verschillende beleidsacties vereisen. In deze rede leg ik uit hoe we dit beter kunnen doen. Aan de hand van voorbeelden van nieuwe projecten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en Centraal Azië laat ik zien hoe we kostenbesparende en schaalbare alternatieven kunnen identificeren en vergelijken met standaard programma’s. Tevens bespreek ik hoe we beter in staat zullen zijn om onderliggende mechanismen te begrijpen en daarmee beleidsmakers van concreter advies te voorzien voor een inclusieve duurzame samenleving. 

Klik hier voor de livestream.