28 november 2022
Help jij het UM onderwijs te optimaliseren?

Alumni Enquêtes 2022

Jaarlijks voert de UM alumnionderzoek uit onder drie afstudeercohorten, met als doel om onze opleidingen te verbeteren, inzicht te krijgen in de positie van onze alumni en te laten zien in hoeverre de UM-masteropleidingen studenten voorbereiden op de arbeidsmarkt. De input wordt gebruikt om aankomende studenten te informeren; daarnaast geldt het voor de UM-faculteiten als waardevolle input over hun afgestudeerden, waar zij hun beleid mee kunnen doorontwikkelen. 

Ben je 1, 5, 5 of 10 jaar geleden afgestudeerd aan een masteropleiding aan de UM? Dan stellen we het zeer op prijs als je de vragenlijst die aan jouw cohort is gekoppeld invult.