Nieuws

 • luchvervuiling

  Twee pakjes sigaretten per week

  14-03-2018

  Onno van Schayck geeft college over luchtkwaliteit.

 • item_anouk_bollen_staatssecretaris_raymond_knops_rapport_gespecialiseerde_verpleegkundigen_ic.jpg

  Rapport over gespecialiseerde verpleegkundigen IC gepresenteerd (ITEM)

  08-03-2018

  Het uitoefenen van een beroep als gespecialiseerde IC-verpleegkundige is over de grens geen vanzelfsprekendheid. Kwaliteitsstandaarden in de zorg kunnen belemmeringen veroorzaken die ten koste gaan van grensoverschrijdende mobiliteit. In dit kader heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Expertisecentrum ITEM verzocht  de casus omtrent de grensoverschrijdende mobiliteit van gespecialiseerde verpleegkundigen Intensive Care (IC) te onderzoeken. Ter gelegenheid van het werkbezoek van Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Euregio Scheldemond werden de resultaten van het rapport door ITEM gepresenteerd, en werd het rapport aan de staatssecretaris overhandigd. Bovendien werd het Universitair Ziekenhuis Gent tijdens het werkbezoek door staatssecretaris geaccrediteerd als erkende stageplek voor gespecialiseerde verpleegkundigen.

 • kaft_item_grenseffectenrapportage_2018.png

  Bekendmaking dossierselectie ITEM Grenseffectenrapportage 2018

  08-03-2018

  Expertisecentrum ITEM maakt de dossierselectie bekend voor onderzoek in hun jaarlijkse Grenseffectenrapportage. Deze dossierselectie komt voort uit de stakeholderraadpleging, die plaats vond in december 2017 en januari 2018. Hierbij werden ITEM’s stakeholders worden door middel van een enquête gevraagd te reageren op ITEM’s dossiersuggesties en hadden zij de mogelijkheid eigen dossiersuggesties in te dienen. Op basis hiervan is de definitieve selectie gemaakt. In de komende periode zal een team van ITEM wetenschappers en experts zich gaan buigen over de dossiers.

 • Roofkunst in moreel schemergebied

  07-03-2018

  Als het om teruggave van roofkunst gaat, liggen de zaken nooit zwart-wit. Procedures zijn vaak langdurig en complex en de scheidslijn tussen recht en moraal flinterdun. Bovendien komen al snel emoties en nationale gevoeligheden om de hoek kijken. Peter van den Brink kent het spel als geen ander. Hij heeft de afgelopen jaren naam verworven als de directeur die negen verloren gewaande doeken wist op te sporen en terug te halen naar zijn Suermondt-Ludwig Museum, waar ze voor de oorlog hadden gehangen. Van den Brink is op 18 maart de keynote spreker op de jaarlijkse MACCH-conferentie tijdens de TEFAF.

 • ITEM Brochures Vera van Vliet

  Expertisecentrum ITEM pleit voor herziening Belgisch-Nederlandse Belastingverdrag

  27-02-2018

  De lokale media besteedde deze week aandacht aan loonverschillen van grenswerkers in het onderwijs. Het verschil in beloning, als gevolg van een bepaling uit het Belastingverdrag Nederland-België wordt betiteld als 'onrechtvaardig en niet meer van deze tijd'. In hun interviews met Vlaamse krant 'Het Belang van Limburg' en Nederlandse krant Dagblad de Limburger respectievelijk pleitten Prof. dr. Anouk Bollen en Prof. dr. Marjon Weerepas (Expertisecentrum ITEM) voor een herziening van het verdrag.

 • Border traffic blog

  Einde aan dubbele belasting van pensioenen grensarbeiders

  26-02-2018

  De Belgische en Nederlandse belastingadministraties zijn op 23 februari jl. tot een akkoord gekomen op het gebied van belasting van Belgische grensarbeiders. De Nederlandse maatregel om aanvullende pensioenen tevens in Nederland te belasten, zorgde ervoor dat aanvullende pensioenen opeens dubbel werden belast. Nederland zal in het vervolg enkel belasting heffen op aanvullende pensioenen, wanneer deze pensioenen niet in België zullen worden belast. In het kader van effecten voor grensarbeiders, deelt Expertisecentrum ITEM dit persbericht.

 • cluitmans 1

  De hybride onderzoeker

  15-02-2018

  Onderzoek dat de disciplines overstijgt staat hoog aangeschreven in de wetenschap en tegelijkertijd weet iedereen hoe moeilijk dat kan zijn. Matthijs Cluitmans illustreert dat het mogelijk is én van meerwaarde. Hij promoveerde in 2016 bij zowel het Department of Data Science and Knowledge Engineering (DKE) als de cardiovasculaire onderzoekschool CARIM. Daarvoor studeerde hij al af binnen beide disciplines in Maastricht en momenteel werkt hij voor beiden, én bij Philips Research.

 • Image Lady Justice

  Europees Hof boekt succes in strijd tegen social dumping

  07-02-2018

  Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft uitgesproken dat frauduleus verkregen verklaringen van gedetacheerde werknemers buiten beschouwing kunnen worden gelaten. Prof. dr. Marjon Weerepas, verbonden aan Expertisecentrum ITEM van de Universiteit Maastricht, schreef een bericht met betrekking tot deze uitspraak.

 • ITEM ICGI Cross-border corporate mobility CbCM featured

  Thomas Biermeyer en Marcus Meyer publiceren eerste rapport over grensoverschrijdende ondernemingsmobiliteit in de EU

  01-02-2018

  Het eerste rapport van het ITEM/ICGI-project van Thomas Biermeyer en Marcus Meyer over ‘Grensoverschrijdende Ondernemingsmobiliteit in de EU’ is nu gepubliceerd. Het rapport biedt een eerste overzicht van empirische bevindingen op het gebied van grensoverschrijdende mobiliteit van ondernemingen. Dit eerste rapport richt zich voornamelijk op grensoverschrijdende fusies en zetelverplaatsingen van ondernemingen tussen 2013 en 2017.

 • alie de boer

  ‘Geloof jij Rens Kroes?’

  01-02-2018

  Mayonaise met een blauw vinkje. Light chips. Dieetmargarine die een hartaanval voorkomt. Kloppen die claims eigenlijk wel? En waarom hebben mensen wel vertrouwen in de lifestyleadviezen van Rens Kroes, terwijl ze E-nummers wantrouwen? Dat zijn de vragen waarmee onderzoeker Alie de Boer zich bezig houdt.

Abonneren op Nieuws