Nieuws

 • Aanpak werkdruk – stand van zaken

  16-03-2018

  Uit diverse onderzoeken (landelijk onderzoek uitgevoerd door FNV en VAWO in 2017 en het UM Werkbelevingsonderzoek uit 2015) is gebleken dat medewerkers van universiteiten een hoge tot zeer hoge werkdruk ervaren. In de huidige cao zijn daarom afspraken gemaakt over de aanpak van die werkdruk.

 • air pollution research

  Twee pakjes sigaretten per week

  14-03-2018

  Onno van Schayck geeft college over luchtkwaliteit.

 • item_anouk_bollen_staatssecretaris_raymond_knops_rapport_gespecialiseerde_verpleegkundigen_ic.jpg

  Rapport over gespecialiseerde verpleegkundigen IC gepresenteerd (ITEM)

  08-03-2018

  Het uitoefenen van een beroep als gespecialiseerde IC-verpleegkundige is over de grens geen vanzelfsprekendheid. Kwaliteitsstandaarden in de zorg kunnen belemmeringen veroorzaken die ten koste gaan van grensoverschrijdende mobiliteit. In dit kader heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Expertisecentrum ITEM verzocht  de casus omtrent de grensoverschrijdende mobiliteit van gespecialiseerde verpleegkundigen Intensive Care (IC) te onderzoeken. Ter gelegenheid van het werkbezoek van Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Euregio Scheldemond werden de resultaten van het rapport door ITEM gepresenteerd, en werd het rapport aan de staatssecretaris overhandigd. Bovendien werd het Universitair Ziekenhuis Gent tijdens het werkbezoek door staatssecretaris geaccrediteerd als erkende stageplek voor gespecialiseerde verpleegkundigen.

 • kaft_item_grenseffectenrapportage_2018.png

  Bekendmaking dossierselectie ITEM Grenseffectenrapportage 2018

  08-03-2018

  Expertisecentrum ITEM maakt de dossierselectie bekend voor onderzoek in hun jaarlijkse Grenseffectenrapportage. Deze dossierselectie komt voort uit de stakeholderraadpleging, die plaats vond in december 2017 en januari 2018. Hierbij werden ITEM’s stakeholders worden door middel van een enquête gevraagd te reageren op ITEM’s dossiersuggesties en hadden zij de mogelijkheid eigen dossiersuggesties in te dienen. Op basis hiervan is de definitieve selectie gemaakt. In de komende periode zal een team van ITEM wetenschappers en experts zich gaan buigen over de dossiers.

 • ITEM Brochures Vera van Vliet

  Expertisecentrum ITEM pleit voor herziening Belgisch-Nederlandse Belastingverdrag

  27-02-2018

  De lokale media besteedde deze week aandacht aan loonverschillen van grenswerkers in het onderwijs. Het verschil in beloning, als gevolg van een bepaling uit het Belastingverdrag Nederland-België wordt betiteld als 'onrechtvaardig en niet meer van deze tijd'. In hun interviews met Vlaamse krant 'Het Belang van Limburg' en Nederlandse krant Dagblad de Limburger respectievelijk pleitten Prof. dr. Anouk Bollen en Prof. dr. Marjon Weerepas (Expertisecentrum ITEM) voor een herziening van het verdrag.

 • ITEM ICGI Cross-border corporate mobility CbCM featured

  Thomas Biermeyer en Marcus Meyer publiceren eerste rapport over grensoverschrijdende ondernemingsmobiliteit in de EU

  01-02-2018

  Het eerste rapport van het ITEM/ICGI-project van Thomas Biermeyer en Marcus Meyer over ‘Grensoverschrijdende Ondernemingsmobiliteit in de EU’ is nu gepubliceerd. Het rapport biedt een eerste overzicht van empirische bevindingen op het gebied van grensoverschrijdende mobiliteit van ondernemingen. Dit eerste rapport richt zich voornamelijk op grensoverschrijdende fusies en zetelverplaatsingen van ondernemingen tussen 2013 en 2017.

 • Samenwerking van start ter bevordering arbeidsbemiddeling over de grens

  31-01-2018

  Op 31 januari jl. is een nieuwe samenwerking van start gegaan ter bevordering van arbeidsbemiddeling over de grens. Met de oprichting van de Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) Euregio Maas-Rijn kunnen werkgevers en werkzoekenden in Nederlands en Belgisch Limburg bediend worden.

 • Prijswinnaars 42e Dies Natalis Universiteit Maastricht

  26-01-2018

  Traditiegetrouw zijn vrijdag tijdens de Diesviering van de Universiteit Maastricht de Wynand Wijnen Onderwijsprijs, de Proefschriftenprijs en de Studentenprijzen voor de beste masterscripties uitgereikt.

 • dumontier en wyatt

  Data in de academische wereld: een toekomstperspectief

  24-01-2018

  Van Apple’s persoonlijke assistent Siri die je uit de brand helpt tot aanbevelingen op maat van Netflix; kunstmatige intelligentie en big data technologieën beïnvloeden ons dagelijks leven in toenemende mate. Is de maatschappij klaar voor de datarevolutie die op dit moment plaatsvindt? En hoe ziet een toekomst vol data eruit? Dat is het thema van de 42e Dies Natalis van de Universiteit Maastricht op 26 januari a.s.
  Keynote sprekers Sally Wyatt en Michel Dumontier delen hun bespiegelingen over data in de academische wereld.
   

 • workshop_hcrd_item.png

  Menselijk kapitaal en regionale ontwikkeling

  10-01-2018

  Afgelopen jaar vond in Maastricht de workshop ‘Human Capital and Regional Development’ plaats. De resultaten van de workshop zijn voor beleidsmakers samengevat in een Factsheet. In dit artikel volgen enkele highlights.

Abonneren op Nieuws