7 feb 19:30
- 22:30
UM Star Lecture in Breda

Stars@Work: het creëren van nieuwe werkpraktijken die werken

Hoe komt het dat we in onze pogingen om de geheimen achter het succes van een bedrijf, eenheid of groep te doorgronden, altijd maar weer geloven in de kracht van getalenteerde sterren? Als het niet aan de vaardigheden of intelligentie van de werknemers ligt, welke menselijke factoren dragen dan bij aan het bereiken van hoge niveaus van innovatie, creativiteit, werkbetrokkenheid of kwaliteit? In deze presentatie worden de belangrijkste zaken besproken die mensen helpen belemmeringen en stimulansen voor moderne werkpraktijken te begrijpen. Ook wordt het belang aangetoond van het nemen van risico's en van de bereidheid om deskundigheid te ontwikkelen en te delen bij werk dat in teams of onder onzekere omstandigheden plaatsvindt. Er worden voorbeelden uit het onderzoek en werkpraktijken besproken om te laten zien dat het creëren van de juiste omstandigheden in de werkomgeving kan leiden tot verhoogde kwaliteit op het werk.

Over de spreker

Um Star Lectures WIm Gijselaers

Wim Gijselaers is als hoogleraar onderwijskunde verbonden aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht. Zijn onderzoek is gericht op onderwijsvernieuwing in het hoger onderwijs, bepalende sociale factoren voor teamcognitie en teamprestaties, en beoordeling en besluitvorming in management en administratie. Zijn werk op het gebied van onderwijsontwikkeling is gericht op de verdere ontwikkeling van probleemgestuurd onderwijs binnen managementopleidingen. Hij geeft niet alleen les binnen de bekroonde masteropleiding Management of Learning, maar is ook gastdocent binnen een postdoctoraal programma voor gezondheidszorgprofessionals aan de Universiteit van Bern (Zwitserland). Wim is lid van adviesraden aan universiteiten in Duitsland en Zwitserland en hoofdredacteur van de boekenserie Innovation and Change in Professional Education van Springer. Daarnaast is hij aangesloten bij het adviesbureau Learning Miles (gevestigd in Helsinki).

Deze lezing is onderdeel van een lezingenreeks voor alumni: de UM Star Lectures. Gelijktijdig vinden er nog 13 lezingen plaats in 13 steden en 5 landen. Het evenement wordt jaarlijks georganiseerd om de contacten met onze afgestudeerden aan te halen, te inspireren, wetenschappelijke inzichten te delen en ervaringen en herinneringen op te halen. Daarnaast willen we hiermee bijdragen aan een levendige alumni gemeenschap.