Documentatiecollectie Charles Eyck

In december 1996 werd bij het veilinghuis Van Gendt Book in Amsterdam een collectie memorabilia van de Limburgse schilder Charles Eyck aangeboden. Deze memorabilia waren afkomstig van de publicist Wim Aerts. De collectie werd in haar geheel aangekocht door de Universiteit Maastricht. In de daarop volgende jaren werd de collectie nog uitgebreid met enkele kleinere aankopen en schenkingen.

Correspondentie

Collectievormer Wim Aerts, journalist en free lance publicist, en Charles Eyck ontwikkelden een vriendschappelijke verhouding, die zijn neerslag vond in een omvangrijke correspondentie tussen 1977 en 1983, waarvan in deze collectie de brieven aanwezig zijn die Charles Eyck aan Wim Aerts zond. De door Aerts geschreven brieven bevinden zich nog in het archief van Charles Eyck, beheerd door zijn zoon Ragnar. Omdat Eyck Wim Aerts al spoedig als zijn toekomstige biograaf beschouwde, bevat deze correspondentie veel biografische gegevens en opinies over nagenoeg alle aspecten van leven en werk van de kunstenaar. 

De collectie, hoewel op vele punten incompleet, geeft een helder beeld van de ontwikkeling van Charles Eyck als mens en kunstenaar met al zijn hoogte- en dieptepunten. Met name in de correspondentie met vrienden is hij nauwelijks terughoudend in het beschrijven van zijn gevoelens en ervaringen.

Fotomateriaal

Naast geschreven materiaal zijn er veel foto’s in de collectie aanwezig. Vele zijn van de hand van Eyck zelf. Hij fotografeerde om inspiratiebronnen te hebben, maakte fotomontages voor grotere doeken en gebruikte foto’s naast schetsen en krabbels als geheugensteun. Dit verschaft ons enig inzicht in de wijze waarop vele van zijn werken tot stand zijn gekomen.

De gehele collectie omvat circa acht strekkende meter en is toegankelijk gemaakt door middel van een klassieke archiefinventaris.

Inzage

Deze collectie is niet te leen. Alle stukken kunt u inzien in de studiezaal kostbare werken in de binnenstadslocatie.