19 okt
10:00

On-Site Promotie Marjolein Geertruide Hermine van Rooijen

Promotor: Prof. dr. Sandra Beurskens

Co-promotores: Dr. Albine Moser, Dr. Anneke van Dijk-de Vries

Trefwoorden: kwaliteit van zorg, Patient-Reported Experience Measures (PREMs), persoonsgerichte zorg, gehandicaptenzorg

"Implementation of an user experience measure in disability care; meaningful engagement of stakeholders"

Mensen die leven in een woon- of begeleidingscentrum zijn in grote mate afhankelijk van anderen voor de zorg die ze krijgen. Om na te gaan of deze zorg aansluit bij hun verwachten en wensen, is het belangrijk hun zorgervaringen te meten. Vanuit de overheid is dit ook verplicht.

Nu wordt dit nog vaak met vragenlijsten gedaan. Dit kan ook anders, door in een gesprek aan de hand van thema’s te vragen naar ervaringen, waardoor je meer inzicht krijgt. Vragen naar ervaringen en werken met opbrengsten is uitdagend, zeker als zorggebruikers moeite hebben met communicatie, zoals in de gehandicaptensector.

Het doel van deze studie was om na te gaan hoe een veelbelovend gespreksinstrument ‘Dit vind ik ervan!’ optimaal toegepast kan worden. Samen met cliënten met een Niet Aangeboren hersenletsel (NAH), begeleiders en managers van SGL (Stichting Gehandicaptenzorg Limburg) is een succesvolle verbeteraanpak ontwikkeld. Deze aanpak zorgt voor meer persoongerichte zorg.

Het onderzoek is uitgevoerd binnen het innovatieprogramma Limburg Meet (LIME) van Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht en Provincie Limburg dat gericht is slimmer meten voor een betere gezondheid en zorg (zie ook: www.limeconnect.nl).

Klik hier voor de live stream.