Bibliotheek Pierre Kemp

Een bijzonder onderdeel van de erfgoedcollecties van Universiteitsbibliotheek Maastricht is de bibliotheekcollectie van de Maastrichtse dichter Pierre Kemp (1886-1967). Deze persoonlijke handbibliotheek is in 1994 door de Pierre Kemp Stichting in bruikleen gegeven aan de bibliotheek. 

De collectie bestrijkt onderwerpsgebieden als sprookjes, mythen, sagen, kunstgeschiedenis, muziek, kinderspeelgoed en bevat veel dichtbundels en bloemlezingen. Veel van zijn boeken hebben tevens een museale waarde vanwege een aantal marginalia en omdat de dichter zelf opdracht heeft gegeven om ze in speciaal gekleurd vliegerpapier te laten kaften.

De collectie is integraal opgenomen in de bibliotheekcatalogus, en hierbinnen tevens apart op te roepen in LibSearch.

Inzage

Deze collectie is niet te leen. De boeken kunt u inzien in de studiezaal kostbare werken in de binnenstadslocatie.