7 feb 2019
UM Star Lecture in Amsterdam

Het stimuleren van gezonde en zieke hersenen

We kunnen tegenwoordig elektromagnetische pulsen gebruiken om de hersenen te stimuleren, non-invasief en zonder bijwerkingen. Hiervan is al gebruik gemaakt in fundamenteel onderzoek naar de relatie tussen de activiteit van het hersennetwerk en menselijk gedrag. Op dit moment staan we aan de vooravond van de toepassing van niet-invasieve hersenstimulatie ter verbetering van het functioneren van gezonde hersenen en ter versterking van onze menselijke vermogens. Dergelijke verbetering van de hersenen vraagt om een bredere (ethische) discussie over wat we bij wie willen verbeteren en waarom. Bovendien is deze nieuwe techniek van essentieel belang voor de ontwikkeling van nieuwe therapeutische behandelingen voor cognitief herstel na hersenletsel en/of de behandeling van verschillende neuro psychiatrische aandoeningen, zoals depressie.

Over de spreker

Alexander Sack

Hoogleraar dr. Alexander Sack is een internationaal erkend expert op het gebied van niet-invasieve hersenstimulatie, fundamentele en toegepaste cognitieve neurowetenschappen en klinisch hersenonderzoek. Hij heeft psychologie en neurowetenschappen gestudeerd, met een MSc in psychologie en een PhD in natuurwetenschappen (summa cum laude) aan de Universiteit van Frankfurt, Duitsland.

Sinds 2011 is hij als hoogleraar Cognitieve Neurowetenschappen verbonden aan de faculteit Psychologie en Neurowetenschappen van de UM. In 2012 werd dr. Sack benoemd tot lid van De Jonge Akademie (DJA) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), en in 2013 tot lid van The Young Academy of Europe (YAE). Hij is oprichter (2015) en directeur van de Nederlands-Vlaamse Stichting Hersenstimulatie voor bevordering van wetenschappelijk onderzoek en samenwerking op het gebied van niet-invasieve stimulering van de hersenen en de vertaling daarvan naar de klinische praktijk (bijv. voor de behandeling van depressie).

Deze lezing is onderdeel van een lezingenreeks voor alumni: de UM Star Lectures. Gelijktijdig vinden er nog 13 lezingen plaats in 13 steden en 5 landen. Het evenement wordt jaarlijks georganiseerd om de contacten met onze afgestudeerden aan te halen, te inspireren, wetenschappelijke inzichten te delen en ervaringen en herinneringen op te halen. Daarnaast willen we hiermee bijdragen aan een levendige alumni gemeenschap.