11 jan 2016

Dies Natalis 2016

Op 11 januari 2016 viert de Universiteit Maastricht haar 40ste Dies Natalis In de St. Janskerk. Thema van de viering is: ‘40 years young; the past, the future’.

Tijdens de Dies Natalis wordt teruggekeken op de afgelopen 40 jaar en stilgestaan bij het vele dat de universiteit heeft gebracht. Ook is blikken we vooruit op hoe onderwijs en onderzoek een bijdrage kunnen leveren aan uitdagingen voor de toekomst. In 2016 worden tal van evenementen georganiseerd in het kader van het 40 jarig bestaan, met als rode draad 'de verbinding met de mensen in de stad', voor meer informatie zie www.maastrichtuniverstiy.nl/jubileum.

De diesrede ‘Turning out hamburgers: A typical academic enterprise‘ is uitgesproken door Prof. Dr. Mark Post.

Drie eredoctoraten worden uitgereikt aan Professor Detlev Ganten, Professor Susan Rose-Ackerman en Professor Paul de Grauwe voor hun uitzonderlijke bijdrage aan academisch onderwijs en onderzoek.

Verder worden de Wynand Wijnen Onderwijsprijs, de Proefschriftenprijs en de Studentenprijzen uitgereikt. Voor een overzicht zie: 'Prijswinnaars'.
En Wim Vluggen, al ruim twintig jaar dirigent van het Universiteitskoor, wordt in het zonnetje gezet. Als dank voor zijn werk en inzet voor het koor en de UM wordt hij benoemd tot Precentor van de universiteit.

Geïnteresseerd in voorgaande jaren?
Meer academische zittingen