7 feb 2019
UM Star Lecture in Düsseldorf

Briljante mislukkingen: soms een succesverhaal, soms een leermoment! (Lezing in het Engels)

Professor Paul Iske bespreekt hoe mensen en organisaties samen nieuwe kansen kunnen verkennen. Hij beschrijft zogenaamde ‘O-zones’, omgevingen waarin positieve energie wordt gegenereerd om nieuwe manieren te vinden voor gezamenlijke waardecreatie. Innovatie betekent het verkennen en benutten van nieuwe ideeën. Soms werken ze, soms niet. Paul introduceert het Instituut voor Briljante Mislukkingen om de aandacht te vestigen op het belang van (gezamenlijke) experimenten en de noodzaak om risico's te accepteren en te leren van ervaringen met projecten die niet de uitkomst hebben opgeleverd die vooraf was gepland. (Lezing is in het Engels)

Over de spreker

Paul Iske

Paul Iske is hoogleraar Open Innovation and Business Venturing aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht. Paul is oprichter en CFO (Chief Failure Officer) van het Instituut voor Briljante Mislukkingen (www.briljantemislukkingen.nl), dat als missie heeft de aandacht te vestigen op het belang van experimenteren om paradigmaverschuivingen en baanbrekende innovatie mogelijk te maken. Hij is internationaal auteur, consultant en spreker op het gebied van innovatie, ondernemerschap, kennismanagement en creativiteit.

Deze lezing is onderdeel van een lezingenreeks voor alumni: de UM Star Lectures. Gelijktijdig vinden er nog 13 lezingen plaats in 13 steden en 5 landen. Het evenement wordt jaarlijks georganiseerd om de contacten met onze afgestudeerden aan te halen, te inspireren, wetenschappelijke inzichten te delen en ervaringen en herinneringen op te halen. Daarnaast willen we hiermee bijdragen aan een levendige alumni gemeenschap.