D. Poulissen

 

Davey Poulissen is werkzaam als Statistisch Onderzoeker bij het Expertisecentrum Globalisering van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Heerlen. De statistieken en onderzoeken waaraan binnen deze afdeling wordt gewerkt hebben gemeen dat ze economische verschijnselen met een duidelijke internationale dimensie bestuderen en beschrijven. Dit ten behoeve van het maatschappelijke debat en beleidsvorming.

Binnen het Expertisecentrum Globalisering houdt Davey zich bezig met internationale handel in diensten. Door de toenemende globalisering en ‘verdienstelijking’ van de internationale handel is er steeds meer vraag naar verdiepende informatie over de internationale handel in diensten. De komende jaren zullen er daarom meerdere onderzoeks- en vernieuwingsprojecten binnen de internationale handel in diensten statistiek worden uitgevoerd om hier aan bij te dragen.


Naast zijn werkzaamheden voor het CBS is Davey als promovendus verbonden aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht. 

Volg Davey Poulissen op Twitter of LinkedIn.