Thuis op het snijvlak van recht, bedrijfsleven en politiek @eBay

Made in Maastricht: Samuel Laurinkari

Het is tegenwoordig bijna onmogelijk om hem te spreken te krijgen. “In november heb ik belachelijk veel gereisd en dit blijft nog zo tot half december.” Samuel Laurinkari, Hoofd Europese Zaken van eBay, is de verbindende schakel tussen eBay en de Europese instellingen als het gaat om wetgeving of beleid die gevolgen hebben voor hun platform en stakeholders. “Ik vertel Europese beleidsmakers over onze opvattingen over het regelgevingskader en het beleid dat daarmee te maken heeft. Soms hoort hierbij dat ik zeg dat iets me onverstandig lijkt – onderbouwd met ideeën die naar voren zijn gebracht. eBay is een open platform voor e-commerce is, en er is dan ook veel wetgeving die op ons en onze gebruikers van toepassing is.”

Laurinkari, in het verleden werkzaam als consultant voor luxemerken, voelt zich zeer verbonden met de uiterst innovatieve, creatieve, flexibele en snel veranderende wereld van eBay. “eBay is 22 jaar geleden opgericht in Silicon Valley. In tegenstelling tot meerdere andere bedrijven die daarvandaan komen, is de oprichter trouw gebleven aan de missie waarin hij toen sterk geloofde, en waar hij duidelijk nog steeds achter staat: het creëren en onderhouden van een handelsplatform dat voor iedereen onder dezelfde voorwaarden toegankelijk is, en dat mensen overal in de wereld economische mogelijkheden biedt.”

In plaats van terug te gaan naar zijn geboorteland Finland, verhuisde Laurinkari direct na zijn afstuderen aan de European Law School naar Brussel. Hij en zijn vrouw, die hij tijdens zijn studie in Maastricht heeft ontmoet, zijn dol op het Brusselse leven. “Net als wij zijn veel vrienden en collega’s ver weg van hun familie. Dat schept meteen een band. De veelheid aan professionele mogelijkheden, de goede salarissen, de betaalbare woningen, de faciliteiten en de groene ruimten maken Brussel in alle opzichten een heerlijke plek om te wonen. Deze ‘secundaire arbeidsvoorwaarden’ bieden ruim voldoende compensatie voor de uitdagingen waarvoor de Belgische overheid ons stelt.”

Hoewel hij niet meer in Maastricht woont, voelt hij nog steeds een sterke verbondenheid met de Universiteit Maastricht. Hij heeft er colleges gegeven, is gastspreker geweest bij vaardigheidstrainingen en heeft toekomstige afgestudeerden ontmoet tijdens een loopbaanevenement. Kort geleden is hij gevraagd lid te worden van de Externe Adviesraad van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid om de opleidingen verder te ontwikkelen en te controleren of ze aansluiten bij de snel veranderende arbeidsmarkt. “Mijn sterke band met de universiteit is ook goed voor eBay en voor mijzelf. Wij zijn verzekerd van nieuwe intellectuele input, terwijl de universiteit op de hoogte blijft van trends, ontwikkelingen en behoeften. Ik werk momenteel bijvoorbeeld met een masterstudente Fiscaal Recht aan haar scriptie over het EU-kader voor btw voor e-commerce.”

Toen Laurinkari 10 jaar geleden voor Maastricht koos, was dat enerzijds vanwege de reputatie en het internationale karakter van de UM en anderzijds vanwege de charmante uitstraling van de stad. “Als student was ik vooral onder de indruk van de kwaliteit van het onderwijs, de gesprekken met mijn medestudenten en de ruimte die de universiteit studenten geeft om hun eigen profiel te ontwikkelen. De keuze uit extracurriculaire activiteiten was enorm! Ik heb als student-assistent op de afdeling International Property Law gewerkt, waar professor Anselm Kamperman Sanders me veel heeft geleerd. Bovendien kon ik mijn eigen netwerk opbouwen. Ik heb nog steeds contact met hem. Hij heeft me onlangs nog uitgenodigd om te spreken tijdens een conferentie. Mijn carrière heeft daar echt richting gekregen…”

Ik voel me thuis op het snijvlak van recht, bedrijfsleven en politiek en verwacht dat ik nog heel lang in dit vakgebied zal blijven werken, in welke rol dan ook. Ik denk dat de economie en de maatschappij als geheel mensen nodig hebben die een brug slaan tussen de politiek en het bedrijfsleven. Als wetgeving in de praktijk niet blijkt te werken, is dat immers nadelig voor iedereen.

Samuel Laurinkari is in 2009 afgestudeerd aan de European Law School van de Universiteit Maastricht en werkt momenteel als Hoofd Europese Zaken voor eBay.

Door Charlotte Groven
December 2017