Stakeholdersbijeenkomst Wetenschappelijke Integriteit

Op 30 november 2021 vond de eerste stakeholdersbijeenkomst voor Wetenschappelijke Integriteit plaats.

Het FHML/Maastricht UMC+ Platform Wetenschappelijke Integriteit (PSI) bestaat uit vertegenwoordigers van de Schools, Instituten en het ziekenhuis die zich richten op het faciliteren van wetenschappelijke integriteit in ons dagelijks werk. Matt Baker, voorzitter van het platform, begon de stakeholdersbijeenkomst met een samenvatting van wat het PSI de afgelopen jaren heeft bereikt.

Hij verwees naar de Research Code Maastricht UMC+, het dilemmaspel en schetste de uitkomst van de gesprekken met de School- en Instituutsdirecteuren. Bottom line: wetenschappelijke integriteit moet de tweede natuur van een onderzoeker zijn.

Daarna lichtte Maurice Zeegers, voorzitter van het UM Platform for Research Ethics and Integrity (UM PREI), de kernprincipes van de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit toe: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid, die uiteraard geïntegreerd zijn in de Research Code Maastricht UMC+. “Ik ben erg trots om de vele initiatieven te zien bij FHML/MUMC+’’. Op UM-niveau zijn er evenementen georganiseerd, zoals lezingen (studium generale) en één keer per jaar een theatervoorstelling over het onderwerp integriteit'. Bovendien heeft de Observant dit onderwerp opgepakt, zodat onderzoekers hun morele dilemma's openlijk kunnen bespreken. Maurice noemde ook de UM PREI Award, een jaarlijkse prijs, om bewustwording & verbetering op dit onderwerp te creëren.

Daarna bespraken de deelnemers in verschillende break-out rooms verschillende soorten onderwerpen op het gebied van wetenschappelijke integriteit, zoals 'hoe gaan we om met belangenverstrengeling?', 'hoe zet je rollen/systemen op om wetenschappelijke integriteit in de praktijk mogelijk te maken?' en over bruikbare ondersteuning en afstemming.

Conclusie en hoe nu verder

De eindconclusie van de stakeholdersbijeenkomst was drieledig. Allereerst moeten we de omslag maken van regels en voorschriften naar het gewenste gedrag en de gewenste cultuur. Verder verdient dit onderwerp aandacht in alle lagen van het onderwijs: van bacheloropleidingen tot trainingen voor hoogleraren. Ten slotte is er behoefte aan een transparante omgeving, weg van individuele excellentie naar teamwetenschap.

De deelnemers hebben enkele concrete suggesties gegeven wat het PSl verder kan oppakken. Denk aan een betere afstemming binnen de verschillende UM-initiatieven, communicatie in verschillende afdelingen en het besef dat wetenschappelijke integriteit de essentie is van één van de kernactiviteiten van ons als universiteit in het algemeen. Dus iedereen die bij onderzoek betrokken is, moet wetenschappelijke integriteit integreren in het dagelijks werk.