M-EPLI Internship Programme 2023-2024 (EN)

Are you interested in academic research? Would you like to gain first-hand experience on what it means to work on research articles, events, and policy briefs? Then apply to the M-EPLI Internship Programme, in either the Dutch or the English track!

Meet our student intern Dea Elezi at M-EPLI

What we offer: M-EPLI (Maastricht European Private Law Institute) is one of the research institutes of the Faculty of Law. We offer hands-on research activities within the field of private law as well as guidance and mentorship. During your internship, you will work closely with researchers at the Faculty of Law and the private law department in particular and become part of a vibrant community of researchers and educators. This community will enrich your academic studies and support you in your future endeavors (e.g., through thesis supervision, reference letters, and network). Moreover, the internship program provides you with know-how on how to write a successful thesis and you will obtain a certificate of completion that is helpful when applying for (academic) positions.

What we are looking for: We are looking for motivated students that have an interest in academic research and activities and are either fluent in Dutch or English. The student must be reliable, and proactive and must be able to conduct the required research or tasks independently and within the set time constraints. The internship will be conducted next to the normal course work and is not remunerated; the student must be able to allocate enough time to the internship program for successful, certified completion of the programme.

If you believe you fit the profile, please apply using this application form

You can apply once a year; even a rejected candidate is able to re-apply for the next application round. The application deadline is always on October 16. The internship lasts for a year. At the end of the internship programme, the student will receive a certificate.

The M-EPLI internship program is only reserved to the students of Maastricht University that are enrolled here for the full academic year of 2023-2024.

If you have any questions regarding the English internship track, please contact Dr. Aurelia Tamò-Larrieux (a.tamo@maastrichtuniversity.nl); for questions regarding the Dutch internship track, please contact Dr. Lotte Meurkens (lotte.meurkens@maastrichtuniversity.nl).

Important dates: 

  • Application deadline is October 16, 2023
  • Get together and meeting of new interns: November 7, 2023 (Get together)
  • Guidance on how to write a successful thesis: Ferbruary 20, 2023 (Thesis workshop)
  • Get together and meeting new interns: May 15, 2023 (from 1-2pm) (Get together)

M-EPLI stageprogramma voor studenten (NL)

Ben je geïnteresseerd in de academische wereld? Wil je zelf ervaren wat het betekent om mee te werken aan onderzoeksprojecten en activiteiten? Solliciteer dan voor het M-EPLI stageprogramma voor studenten, in het Nederlands of in het Engels!

Wat wij bieden: M-EPLI (Maastricht European Private Law Institute) is een van de onderzoeksinstituten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Wij bieden allerlei onderzoeksactiviteiten op het terrein van het privaatrecht, maar ook begeleiding en mentorschap in het kader van jouw persoonlijke ontwikkeling gedurende de studie. Tijdens de stage werk je nauw samen met medewerkers van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, in het bijzonder de afdeling privaatrecht, en maak je deel uit van een levendige gemeenschap van onderzoekers en docenten. Dit netwerk zal je studietijd verrijken en je ondersteunen bij toekomstige inspanningen (bijvoorbeeld door scriptiebegeleiding en referentiebrieven). Bovendien krijg je na afloop van de stage een certificaat dat nuttig is bij het solliciteren naar diverse (academische) functies.

Wat we zoeken: We zijn op zoek naar gemotiveerde studenten die interesse hebben in academisch onderzoek en activiteiten en die vloeiend Nederlands of Engels spreken en schrijven. De student moet betrouwbaar en proactief zijn en moet in staat zijn om zelfstandig en binnen de gestelde tijdslimieten de vereiste onderzoeken of taken uit te voeren. De stage wordt vrijwillig en naast de studie uitgevoerd en is niet bezoldigd; de student moet in staat zijn voldoende tijd aan het stageprogramma te besteden om het programma succesvol af te ronden.

Als je denkt aan dit profiel te voldoen, kun je je aanmelden via het aanmeldingsformulier

Je kunt een keer per jaar solliciteren. Ook een afgewezen kandidaat kan zich opnieuw aanmelden voor de volgende sollicitatieronde. De uiterste datum voor de indiening van sollicitaties is 16 oktober. De stage duurt een jaar. Aan het eind van het stageprogramma ontvangt de student een certificaat.

Het M-EPLI stageprogramma is alleen voorbehouden aan studenten van de Universiteit Maastricht die hier staan ingeschreven voor het volledige academische jaar 2023-2024.

Voor vragen over de Engelse stage kun je contact opnemen met Dr. Aurelia Tamò-Larrieux (a.tamo@maastrichtuniversity.nl); voor vragen over de Nederlandse stage kun je contact opnemen met Dr. Lotte Meurkens (lotte.meurkens@maastrichtuniversity.nl).

Belangrijke data:

  • De uiterste data voor aanmelding is 16 oktober 2023

  • Bijeenkomst van nieuwe stagiaires: 7 november 2023 (Get together)

  • Begeleiding bij het schrijven van een succesvolle scriptie: 20 februari 2023 (Scriptieworkshop)

  • Bijeenkomst van nieuwe stagiaires: 15 mei 2023 (van 1-2 uur) (Get together)