Drempelvrij studeren en werken bij de UM

Op 28 september 2020 tekende Rector Magnificus Rianne Letschert namens de Universiteit Maastricht (UM) de ‘intentieverklaring VN-verdrag voor instellingen hoger onderwijs’. Deze intentieverklaring heeft betrekking op de rechten van personen met een handicap.

Met de ondertekening wil de UM laten zien veel waarde te hechten aan het maken en behouden van toegankelijk en inclusief onderwijs. Elke student moet zich immers welkom en gewaardeerd voelen, en de ruimte krijgen talenten te ontplooien (bekijk een impressie van de ondertekening).

Week van de Toegankelijkheid
Deze week is de nationale week van de toegankelijkheid. Een moment om onder de aandacht te brengen hoe belangrijk toegankelijkheid in het dagelijks leven en op de werkvloer is. Hoewel de UM al veel doet voor studenten via Disability Support, en voor medewerkers op basis van maatwerk, weten we dat we meer kunnen en moeten doen om de behoeften van studenten en medewerkers met een functiebeperking adequaat in kaart te brengen en te faciliteren.

Drempelvrij studeren en werken bij de UM
Met de Taskforce ‘Drempelvrij studeren en werken bij de UM’ willen we een UM-brede visie op toegankelijkheid opstellen en zowel digitale als fysieke toegankelijkheid verbeteren en standaardiseren. Daarbij ligt onder andere de focus op:

- het opstellen van een UM breed beleid omtrent werving en behoud van medewerkers en studenten met een functiebeperking en/of chronische ziekte
- het stap voor stap verbeteren van alle UM-websites en applicaties zodat deze aan de eisen van de wet voldoen
- het digitaal toegankelijk maken van alle lesmaterialen
- het verbeteren van de (online) informatie t.a.v. onze gebouwen en de daarbij behorende faciliteiten

Eerste stappen
Natuurlijk houden we jullie op de hoogte van de voortgang. De eerste stappen zijn gezet: zo is er een webpagina Toegankelijkheid en een meldpunt waar je terechtkunt met vragen. Ons streven is toegankelijkheid op alle vlakken de standaard te maken. Een andere stap is het opzetten van een netwerk of ontmoetingsplatform - UnliMited - voor leden van de UM-gemeenschap met een functiebeperking en/of chronische ziekte. De rol die dit netwerk kan en moet spelen en de invulling ervan is nog bespreekbaar. Als je hierover mee wilt denken, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar diversity@maastrichtuniversity.nl.