Dhr. drs. Gill A. ten Hoor

Dhr. drs. Gill A. ten Hoor

Trefwoorden: kinderen, overgewicht, preventie, krachttraining

“Focus on Strength; Design, Development, Production, Implementation and Evaluation of an Overweight Prevention Program”

Vrijdag 7 juli, 14.00 uur

Promotores: prof.dr. G.J. Kok, prof.dr. A.M.W.J. Schols
Co-promotor: dr. G. Plasqui

Preventie van overgewicht bij kinderen richt zich veelal op gewicht (BMI): minder eten, meer bewegen. Ten Hoor pleit in zijn proefschrift voor een andere benadering: krachttraining. Krachttraining bevordert vetvrije massa, leidt daardoor tot een betere lichaamssamenstelling en maakt mensen gezonder. Zwaardere kinderen zijn er bovendien beter in. In de eerste klassen van het MBO/HAVO werd een deel van gymlessen besteed aan krachttraining, plus motiverende lessen. Jongeren van die scholen hadden, vergeleken met die van controlescholen, na het programma een betere lichaamssamenstelling en vertoonden meer bewegingsgedrag buiten schooltijd. Ten Hoor beveelt aan om krachttraining structureel op te nemen in de gymlessen.