Promotie Dhr. Hans Schouwenburg, MA

By

Trefwoorden: duurzaamheid, duurzame ontwikkeling, natuurbescherming, experts, internationale organisaties

“Strategies to save the earth; nature conservation experts and sustainable Ddvelopment, 1980-2000”

Woensdag 10 mei, 16.00 uur

Promotor: prof.dr. E. Homburg
Co-promotor: dr. R.F. de Bont

Politici, bedrijven en burgers, iedereen vindt duurzaamheid belangrijk. Maar wat is het eigenlijk precies? In dit proefschrift wordt naar de geschiedenis van het begrip duurzaamheid gekeken en,naar de experts die het idee vormgaven en de belangen die daarbij achter de schermen een rol speelden. Het laat zien dat duurzaamheid door de tijd heen steeds opnieuw is gedefinieerd. Door al die verschillende en vaak tegenstrijdige opvattingen is het begrip vaag, trekt het soms hypocrisie aan, en leidt het in de praktijk vaak tot onenigheden. Tegelijk maakt duurzaamheid, doordat het zo vaag is, coalitievorming mogelijk onder een brede vlag in het internationale debat over milieuproblematiek en ontwikkelingssamenwerking. Juist in dat laatste schuilt de kracht van het begrip.