Uitnodiging: online symposium 'Challenges in assesment'

By  
Woensdag 3 februari 2021, 15.00-17.00 uur

SHOW and TELL: what can we learn from the COVID-19 crisis?

Afgelopen voorjaar maakte de COVID-19 pandemie en de daar op volgende lockdown het noodzakelijk onze toetsen op zeer korte termijn om te zetten naar online alternatieven. De nieuwe werkelijkheid dwong ons om bestaande toetsvormen te heroverwegen en om oplossingen te vinden voor nieuwe uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van fraude en gebruik van technologie in toetsing. En dat in tijden van crisis en bij een snel toenemende werkdruk. Desondanks zijn veel docenten erin geslaagd hun toetsing aan te passen, alternatieve toetsvormen te ontwikkelen en te implementeren.

Hoogstwaarschijnlijk zal de COVID-19 crisis een blijvend effect hebben op de manier waarop we ons onderwijs en toetsing vormgeven: een terugkeer naar het ‘oude normaal’ is niet waarschijnlijk en digitale, online toetsing zal een vaste plek krijgen in de toekomst van ons onderwijs. Welke lessen kunnen we dan trekken uit de COVID-19 crisis?

Gedurende dit online symposium presenteren docenten uit verschillende UM-faculteiten hoe zij alternatieve toetsing hebben vormgegeven en hoe zij zijn omgegaan met veel voorkomende dilemma’s bij implementatie. Deelnemers krijgen ruim de gelegenheid om de discussie aan te gaan met toetsexperts en collega docenten over hoe om te gaan met logistiek, kwaliteitszorg en praktische problemen. De voertaal tijdens het symposium is Engels, om alle docenten de gelegenheid te geven om deel te nemen.

Aanmelden
Aanmelden voor het symposium kan tot en met 31 januari via: doc-prof-fhml@maastrichtuniversity.nl.

Programma
15.00 – Opening en ‘setting the stage’: introductie op de uitdagingen bij online toetsen (plenair)

15.15 – twee rondes van interactieve ‘Show and tell’ sessies met voorbeelden van alternatieve toetsvormen en gekozen oplossingen voor dilemma’s bij implementatie (kleine groepen)

16.15 – Reflectie en ‘take home messages’: discussie met ervaringsdeskundigen, docenten en andere betrokkenen (Examencommisssies, studenten ) over hoe om te gaan met de uitdagingen van online toetsing (plenair).